Συνεχης ενημερωση

  ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΜΑΡΑΚ)

  0,2980

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/12 2017

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η Διοίκηση της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ανακοινώνει τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 9ης Απριλίου 2010 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της εταιρείας από ...

  03/07 2017

  Μάρακ: Στις 24/8 η ΓΣ - Δεν θα διανείμει μέρισμα

  το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017.

  17/05 2017

  Μάρακ: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017

  03/10 2016

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2015 έως 30/06/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  08/06 2016

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2016.

  30/05 2016

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής

  Κράτος-μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

  27/05 2016

  Μάρακ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

  01/04 2016

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το...

  29/03 2016

  Μάρακ: Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016

  Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το...

  30/11 2015

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2015 έως 30/09/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  27/08 2015

  Μάρακ:Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2015 έως 30/06/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  30/06 2015

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί, ότι την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 13:00 στα γραφεία της...

  09/06 2015

  Μάρακ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της  Εταιρείας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 6620/06/Β/86/23...

  29/05 2015

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2015 έως 31/03/2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  31/03 2015

  Μαράκ; Ανακοίνωση

  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 687 χιλ. ευρώ έναντι των 1.288 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2013.

  23/03 2015

  Μάρακ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στα πλαίσια της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρία ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το...

  27/11 2014

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2014 έως 30/09/2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  29/08 2014

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2014 έως 30/06/2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  19/06 2014

  Μάρακ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  Αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

  02/06 2014

  ΕΧΑΕ: Δελτίο Τύπου ΕΧΑΕ

  Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε  την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε." και "ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε" από σήμερα 02...

  30/05 2014

  Μάρακ: Αποτελέσματα τριμήνου

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/01/2014 έως 31/03/2014 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.5. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,...

  22/05 2014

  Μάρακ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την...

  31/03 2014

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση εταιρείας της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

  27/03 2014

  Μάρακ Ηλεκτρονική: Ανακοίνωση

  Σε ρύθμιση των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο σε ενενήντα μηνιαίες δόσεις προχώρησε η Μάρακ Ηλεκτρονική μετά και την υπαγωγή της στο Άρθρο 106 ν.3588/2007.

  26/03 2014

  Μάρακ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2013.

  31/01 2014

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Δημοσίευση της συμφωνίας εξυγίανσης της ΜΑΡΑΚ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ με τους πιστωτές.

  11/12 2013

  Μάρακ: Ανακοίνωση

  Απόφαση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Μάρακ με τους πιστωτές.