Συνεχης ενημερωση

  ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. (ΜΑΘΙΟ)

  0,4300

  0,0100 (2,38%)

  • Άνοιγμα 0,4200
  • Υψηλό 0,4300
  • Χαμηλό 0,4200
  • Όγκος 1.001
  • Τζίρος 426 €
  • Πράξεις 4
  06/06 2019

  Μαθιός Πυρίμαχα: Ανακοίνωση

  Τακτική ΓΣ στις 27 Ιουνίου.

  06/06 2019

  Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 27 Ιουνίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Αντί της Πέμπτης 13η Ιουνίου 2019 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

  21/06 2018

  Μαθιός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της ΓΣ

  Αναλυτικά οι αποφάσεις.

  11/10 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορά 4 μετοχών από κ. Θ. Μαθιού

  Προέβη στις 06/10/2017 σε αγορά 4 μετόχων αξίας 7,54 ευρώ.

  18/09 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορά συνολικά 595 μετοχών από κ. Θάλεια Μαθιού

  Αγορά 500 μετόχων αξίας €133,65 στις 14/9 και στις 15/9 αγορά 95 μετοχών αξίας €26,22.

  12/09 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορά μετοχών από τον πρόεδρο του ΔΣ

  Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό κατόπιν ενημέρωσης της  μετόχου  της,  Μαθιού Θάλειας  η οποία  είναι τέκνο του  κ. Μαθιού  Ιωάννη, προέδρου του ΔΣ αυτής , ότι...

  27/07 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορές μετοχών από Μυρτώ Μαθιού

  Προέβη σε αγορά στις 26/07/2017 3 μετόχων αξίας 7,28.

  21/07 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορές μετοχών από Μυρτώ Μαθιού

  Προέβη σε αγορά στις 14/07/2017 80 μετόχων και στις 19/07/2017 1.000 μετοχών.

  26/06 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό κατόπιν ενημέρωσης του μετόχου  της,  Μαθιού Μυρτώ  η οποία  έχει σχέση με τον κ. Μαθιό Ιωάννη του Κωνσταντίνου , πρόεδρο του ΔΣ  ότι  ...

  20/06 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ανακοινώνει , κατόπιν συνεδριάσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό ψηφίστηκε και διαμορφώθηκε από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19ης ...

  19/06 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορά 4.000 μετοχών από τις Μαθιού Μυρτώ και Μαθιού Θάλεια- Αφροδίτη

  Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό κατόπιν ενημέρωσης των κάτωθι μετόχων της ,  Μαθιού Μυρτώ  και Μαθιού Θάλειας- Αφροδίτης, οι οποίες έχουν σχέση με τον κ. Μαθιό Ιωάννη ...

  16/06 2017

  Μαθιός Πυρίμαχα: Αγορές μετοχών από πρόσωπα που έχουν σχέση με τον πρόεδρο του ΔΣ

  Από Μαθιό Κωνσταντίνο, Μαθιού Μυρτώ και Μαθιού Θάλεια- Αφροδίτη.