Συνεχης ενημερωση

  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΛΙΒΑΝ)

  0,1800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1800
  • Υψηλό 0,1800
  • Χαμηλό 0,1800
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  31/08 2007

  Λιβάνης: Στην ιστοσελίδα τα οικονομικά μεγέθη 6μήνου

  Στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr είναι διαθέσιμα τα οικονομικά αποτελέσματα εξαμήνου.

  29/06 2007

  Λιβάνης: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών της εταιρείας προς το προσωπικό και τη διοίκηση της εταιρείας.

  29/06 2007

  Λιβάνης: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2006

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων οφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως όπως η εταιρεία διανείμει μέρισμα για την χρήση 2006 ποσού ευρώ 0,014 ανά μετοχή.

  14/06 2007

  Λιβάνης: Διάθεση Ετήσιου Δελτίου χρήσης 2006

  Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007, διατίθεται το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006.

  07/05 2007

  Λιβάνη: Παρουσίαση στην ΕΘΕ

  Οι προοπτικές, η στρατηγική και τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. παρουσιάστηκαν από τη Διοίκηση της στις 4 Μαΐου 2007 στην ΕΘΕ.

  13/04 2007

  Λιβάνης: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

  Ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

  14/12 2006

  Λιβάνης: Πορεία επενδυτικού προγράμματος εταιρείας

  Η δέσμευση της Λιβάνης για επένδυση Euro 680 χιλ. κατά την εισαγωγή στο Χ.Α. με αυτοχρηματοδότηση, υπερκαλύφθηκε.

  26/06 2006

  Λιβάνης: Στις 7 Ιουλίου 2006 η καταβολή του μερίσματος 0,02 ευρώ

  Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή ενέκριναν οι μέτοχοι της Λιβάνης κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2006. Δικαιούχοι του ...

  26/06 2006

  Λιβάνης: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τις 29/6

  Την έγκριση του προγράμματος stock option και τη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Λιβάνη που πραγματοποιήθηκε στις 23/6/2006 με την προσέλευση του...

  07/06 2006

  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη: Διατίθεται το ετήσιο δελτίο χρήσης 2005

  Διατίθεται από σήμερα 7/7 στο επενδυτικό κοινό το ετήσιο δελτίο χρήσης της εταιρείας Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη είτε από την ιστοσελίδα www.livanis.gr, είτε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της...

  02/06 2006

  Λιβάνης: Σύναψη ομολογιακού δανείου 5 εκατ. ευρώ με Εθνική Τραπεζα

  Στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ με την Εθνική Τραπεζα προχώρησε σήμερα ο Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. Το δάνειο θα είναι δεκαετούς διάρκειας.

  02/06 2006

  Λιβάνης: Έγκριση υπαγωγής επενδυτικού προγράμματος σε επιδότηση 3,4 εκατ. ευρώ

  Εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού προγράμματος σε επιδότηση για την εταιρεία Εκδοτικός όμιλος Λιβάνη, ύψους 3,4 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η επένδυση θα είναι πενταετούς διάρκειας.

  19/05 2006

  Λιβάνης: Ακύρωση Μετοχών & Εισαγωγή Δωρεάν μετοχών από Split

  Την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 15.165,00 ευρώ, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών και την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,90 ευρώ σε 0,30 ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του...

  18/05 2006

  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη: Διάθεση Εντύπου για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών

  Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι είναι διαθέσιμο το έντυπο του άρθρου 4 του Ν.3401/2005 για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από μεταβολή ονομαστικής αξίας της μετοχής (split).

  Ροή Ειδήσεων