Συνεχης ενημερωση

  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΛΙΒΑΝ)

  0,1800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1800
  • Υψηλό 0,1800
  • Χαμηλό 0,1800
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  01/07 2014

  Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος και νέο διοικητικό συμβούλιο ενέκριναν οι μέτοχοι της εταιρείας Λιβάνης, κατά την τακτική γενική συνέλευση της 30/6/2014.

  06/06 2014

  Λιβάνης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

  02/06 2014

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις α΄ τριμήνου 2014 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  31/03 2014

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας η Οικονομική Έκθεση 2013 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες.

  28/03 2014

  Λιβάνης: Οικονομικό Ημερολόγιο 2014

  Τη Δευτέρα 31/03/2014 η σνακοίνωση των αποτελεσμάτων 2013.

  02/12 2013

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.

  02/09 2013

  Λιβάνης: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α.

  Αναφορικά με την αριθμ. πρωτ. 15902-30/8/2013 επιστολής του Χ.Α. σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων η εταιρεία ενημερώνει τα εξής: α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων...

  30/08 2013

  Λιβάνης: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 καθώς και η εξαμηνιαία Οικονομική ...

  01/07 2013

  Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2012, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος, αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λιβάνης Α.Ε.

  07/06 2013

  Λιβάνης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 28 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  31/05 2013

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως...

  29/03 2013

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ είναι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 καθώς και η Οικονομική Έκθεση 2012 της...

  27/03 2013

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Η Λιβάνης ΑΒΕ δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000€ στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB.

  27/03 2013

  Λιβάνης: Οικονομικό Ημερολόγιο

  Την Παρασκευή, 29 Μαρτίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2012 της Λιβάνης Α.Ε.

  14/01 2013

  Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 11/1/2013 κατά την οποία παρευρέθηκαν 9 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,64% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής: 1) την συμπλήρωση της...

  20/12 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." με την από 20 Δεκεμβρίου 2012 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας...

  06/12 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Στα €392 χιλ. ανέρχεται έως τις 30/11 το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Λιβάνης Α.Ε.

  30/11 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  εΕναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012.

  31/08 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 καθώς και η εξαμηνιαία Οικονομική ...

  02/07 2012

  Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2011 αποφάσισε η τακτική Γ.Σ. της Λιβάνης Α.Ε.

  08/06 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Το ΔΣ καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

  31/05 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Στην ιστοσελίδα της εταιρείας είανι διαθέσιμα τα στοιχεια και πληροφορίες της καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου της Λιβάνης.

  29/03 2012

  Λιβάνης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2011.

  02/12 2011

  Λιβάνης: Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Την φορολογική περαίωση της χρήσης 2009 κατόπιν ένταξης στη ρύθμιση περί εκούσιας κατάργησης φορολογικών διαφορών, ανακοίνωσε η Λιβάνης.

  30/11 2011

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου.

  31/10 2011

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Σε 37.710 ευρώ ανήλθε το αντίτιμο εξαγοράς που κατέβαλε η Λιβάνης ΑΒΕ για το 45% της "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε." στην εταιρεία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΡΠΡΑΖ Α.Ε."

  27/10 2011

  Λιβάνης: ανακοίνωση

  Το 100% της εταιρείας "Εκδόσεις Επίκαιρα Α.Ε." κατέχει πλέον η Λιβάνης Α.Ε.

  05/09 2011

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Από την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 οι μετοχές της Λιβάνης Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 1,00 ευρώ ανά μετοχή.

  01/09 2011

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Με τη νέα ονομαστική αξία, 1,00 ευρώ ανά μετοχή θα είναι από την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011 διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. οι μετοχές της Λιβάνης, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της...

  31/08 2011

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες του εξαμήνου.

  Ροή Ειδήσεων