Συνεχης ενημερωση

  ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. (ΛΙΒΑΝ)

  0,1800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1800
  • Υψηλό 0,1800
  • Χαμηλό 0,1800
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  30/04 2018

  Λιβάνης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στις 10/9 η ΓΣ της εταιρείας.

  27/04 2018

  Λιβάνης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου.

  30/03 2018

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Υπεβλήθη από την εταιρεία στις 29/3/2018 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

  02/10 2017

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών αγορών κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2016 αποφάσισε τη μεταφορά της μετοχής της "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία...

  11/09 2017

  Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8/9/2017 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής: 1)Εγκρίνει παμψηφεί και...

  08/08 2017

  Λιβάνης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." ΑΡ.ΜΑΕ 29964/06/Β/93/23 Σόλωνος 98, Αθήνα Τηλ. 210 3661200 Fax 210 3617791 Σύμφωνα με το Νόμο και το...

  26/06 2017

  Λιβάνης: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (ορθή επανάληψη)

  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ Οικονομικό Ημερολόγιο 2017 Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί τροποποίηση στο...

  02/05 2017

  Λιβάνης: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Οικονομικό Ημερολόγιο 2017

  02/05 2017

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Βάσει του άρθρου 4.1.4.4. του Κανονισμου του Χ.Α.

  03/10 2016

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ενέργειες για την άρση της επιτήρησης από τις μετοχές της εταιρείας.

  30/09 2016

  Λιβάνης: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2016 καθώς και η εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  01/07 2016

  Λιβάνης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

  Παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων.

  07/06 2016

  Λιβάνης: Ανακοινωση κράτους - μέλους καταγωγής

  Κράτος - μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

  31/03 2016

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ, www.helex.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015...

  31/03 2016

  Λιβάνης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ Οικονομικό Ημερολόγιο 2016  Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί το Οικονομικό...

  30/11 2015

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως...

  31/08 2015

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 καθώς και η εξαμηνιαία Οικονομική ...

  01/07 2015

  Λιβάνης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος, αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Λιβάνης στις 30 Ιουνίου.

  09/06 2015

  Λιβάνης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε." με την από 8 Ιουνίου 2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας...

  29/05 2015

  Λιβάνης: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Διαθέσιμα τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του α' τριμήνου.

  31/03 2015

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ, www.helex.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014...

  30/03 2015

  Λιβάνης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015, το οποίο έχει ως εξής: Ανακοίνωση...

  30/01 2015

  Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την τροποποίηση όρων ομολογιακού δανείου καθώς και την αύξηση του κεφαλαίου του από 11/6/2009 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Λιβάνης,...

  08/01 2015

  Λιβάνης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Την 29η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, ορίστηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Λιβάνης, για την αύξηση του κεφαλαίου ομολογιακού δανείου αλλά και για την τροποποίηση όρων του.

  01/12 2014

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Είναι διαθέσιμα τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του εννεαμήνου.

  01/09 2014

  Λιβάνης: Ανακοίνωση

  Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, www.livanis.gr, τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 καθώς και η εξαμηνιαία Οικονομική ...

  01/07 2014

  Λιβάνης: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Εκλέγονται παμψηφεί και ομοφώνως ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου η κα Παναγιώτα Λιβάνη, ως αντιπρόεδρος αυτού και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ο κ. Ηλίας Λιβάνης.

  01/07 2014

  Λιβάνης: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2014 αποφάσισε παμψηφεί και ομόφωνα τον ορισμό ως νέου Διευθυντή Μηχανογράφησης τον κ. Αλέξανδρο Σύρρο και νέου Διευθυντή Μarketing τον κ. Ηλία Λιβάνη.