Συνεχης ενημερωση

  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. (ΚΥΡΙΟ)

  1,3200

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,3150
  • Υψηλό 1,3200
  • Χαμηλό 1,2900
  • Όγκος 967
  • Τζίρος 1.275 €
  • Πράξεις 8
  06/02 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία Κυριακούλης μετεβίβασε προς την Ολλανδική εταιρεία "D - Marine Investments Holding BV" 2.693.573 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας "Κ & G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου Α.Ε." αντί...

  16/01 2015

  Κυριακούλης: Αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ.

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14.01.2015 αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100%...

  14/01 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Ενέκρινε την παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή προσυμφώνου αγοράς ακινήτων από την εταιρεία "ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.".

  24/12 2014

  Κυριακούλης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Με θέμα την παροχή ειδικής άδειας για την υπογραφή προσυμφώνου αγοράς ακινήτου από την εταιρεία "ΜΕΣΟΓΙΑΚΑ ΧΩΡΙΑ Α.Ε.".

  28/11 2014

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2014 έως 30.09.2014, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 στην εταιρική της...

  03/07 2014

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα (ορθή επανάληψη)

  H «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 25.06.2014 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εκλογή νέου Διοικητικού...

  26/06 2014

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα

  Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε την 25/06/2014 σε σώμα.

  26/06 2014

  Κυριακούλης: Αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2014 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.535 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι...

  03/06 2014

  Κυριακούλης: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Με την από 30.05.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ...

  31/03 2014

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων

  Ανακοίνωση Ανάρτησης Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2013 - 31/12/2013

  28/03 2014

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το διοικητικό συμβούλιο σκοπεύει να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2013.

  29/11 2013

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων

  Αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1/1/2013 έως 30/09/2013.

  30/08 2013

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων

  Τα αποτελέσματα αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 30 Αυγούστου.

  22/08 2013

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στο 33,24% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της κ. Αρετής Κυριακούλη στην Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.

  25/06 2013

  Κυριακούλης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κυριακούλης.

  04/06 2013

  Κυριακούλης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 25 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή κερδών,...

  30/05 2013

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2013 έως 31.03.2013, δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 στην εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ και...

  28/03 2013

  Κυριακούλης: Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013

  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013.

  28/03 2013

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  H Κυριακούλης και οι θυγατρικές της δεν διαθέτουν καταθέσεις σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Τράπεζα Κύπρου ή στην Cyprus Popular Bank (CPB).

  10/01 2013

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Τη συμφωνία πώλησης μετοχών της θυγατρικής "Κ&G Διαχείριση Μαρίνων Μεσογείου" στην ολλανδική εταιρεία "DMarine Investments Holdings" του ομίλου Dogus επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η "Κυριακούλης...

  29/11 2012

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 30.09.2012, δημοσιεύονται την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 στην εφημερίδα ΝΙΚΗ και...

  30/08 2012

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 30.06.2012, δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.

  25/06 2012

  Κυριακούλης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε." ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της Κυριακούλης.

  30/05 2012

  Κυριακούλης: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09)

  30/05 2012

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Την Πέμπτη 31 Μαΐου θα δημοσιευθούν στον Τύπο τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2012 έως 31.03.2012 της Κυριακούλης.

  29/05 2012

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση συμμετοχής της εταιρείας σε αύξηση κεφαλαίου

  Η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Ομίλου να μετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του ομίλου "K. & G. Διαχείριση Μαρινών Μεσογείου Α.Ε.".

  24/04 2012

  Κυριακούλης: Αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ.

  Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός της εταιρείας) του καταστατικού.

  19/04 2012

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού

  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και ενόψει της ¨Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23ης Απριλίου 2012, ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους και κάθε ενδιαφερόμενο το σχέδιο με την...

  03/04 2012

  Κυριακούλης: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Τη Δευτέρα 23 Απριλίου η έκτακτη γενική συνέλευση.