Συνεχης ενημερωση

  ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. (ΚΥΡΙΟ)

  1,3200

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,3150
  • Υψηλό 1,3200
  • Χαμηλό 1,2900
  • Όγκος 967
  • Τζίρος 1.275 €
  • Πράξεις 8
  29/06 2018

  Κυριακούλης: Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018

  Το ΔΣ της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην τακτική ΓΣ τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2017.

  18/05 2018

  Κυριακούλης: Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ.

  Στις 11 Ιουνίου 2018.

  27/04 2018

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2018

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ...

  20/04 2018

  Κυριακούλης: Οι αποφάσεις της έκτακτης Γ.Σ.

  Εξέλεξε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και επικύρωσε την εκλογή της κας Καλλιόπης Μαγούλα.

  29/03 2018

  Κυριακούλης: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

  29/03 2018

  Κυριακούλης: Ανάληψη καθηκόντων

  Ανάληψη καθηκόντων υπεύθυνης εσωτερικού ελέγχου από την αναπληρώτρια αυτής και ορισμός νέας αναπληρώτριας.

  09/01 2018

  Κυριακούλης: Νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου η Ε. Σακελλαρίου

  Σε αντικατάσταση της Ευστρατίας Στρογγυλού.

  06/07 2017

  Κυριακούλης: Η ΓΣ ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος

  Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

  27/04 2017

  Κυριακούλης: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2017

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού, η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017: - Τακτική Γενική Συνέλευση των ...

  30/09 2016

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2016 έως 30.06.2016, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου2016 στην εταιρική της...

  23/06 2016

  Κυριακούλης: Αποφάσεις της τακτικής Γ.Σ.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2016 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,79% (ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι...

  27/05 2016

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση για το κράτος μέλος προέλευσης της εταιρείας

  Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος - μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα.

  27/05 2016

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι μέτοχοι της "ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2016.

  15/04 2016

  Κυριακούλης: Συμπλήρωση οικονομικού ημερολογίου έτους 2016

  Στις 22 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

  31/03 2016

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 31.12.2015, αναρτώνται σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 στην εταιρική της ιστοσελίδα...

  30/11 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων 01/01/2015 - 30/09/2015

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 30.09.2015, αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 στην εταιρική της ιστοσελίδα ...

  03/09 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση

  Η τραπεζική αργία και η διακοπή λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών δεν επηρέασαν την λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.

  31/08 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων 01/01/2015 - 30/06/2015

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 30.06.2015, αναρτώνται σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 στην εταιρική της ιστοσελίδα ...

  23/06 2015

  Κυριακούλης: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2015 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,70% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι...

  29/05 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση ανάρτησης οικονομικών καταστάσεων 01/01/2015 - 31/03/2015

  Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2015 έως 31.03.2015, αναρτώνται σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 στην εταιρική της ιστοσελίδα...

  27/05 2015

  Κυριακούλης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Με την από 27.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ...

  30/03 2015

  Κυριακούλης: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2014.