Συνεχης ενημερωση

  QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟΥΕΣ)

  8,2600

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 8,2600
  • Υψηλό 8,3200
  • Χαμηλό 8,2000
  • Όγκος 8.183
  • Τζίρος 67.679 €
  • Πράξεις 55
  04/12 2019

  Quest Συμμετοχών: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

  Πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ενημέρωση των αναλυτών

  26/11 2019

  Quest Συμμετοχών: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2019

  Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2019

  21/11 2019

  Quest Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  Πότε ξεκινά η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου.

  22/10 2019

  Quest: Ανακοίνωση

  Απαντήσεις σε επιστολή και ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  30/09 2019

  Quest Συμμετοχών: Επεξήγηση επί των οικονομικών καταστάσεων 30 06 2019

  Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ενημερώνει ότι στην κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2019 παρατίθενται τα αντίστοιχα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης της...

  20/09 2019

  Quest Συμμετοχών: Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Για την επιστροφή κεφαλαίου.

  10/09 2019

  Quest Συμμετοχών: Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2019

  Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2019.

  25/07 2019

  Quest Συμμετοχών: Ανακοίνωση

  Για την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχών της εταιρείας.

  24/07 2019

  Quest: Ανακοίνωση για εξαγορά

  Το τίμημα θα καλυφθεί κατά €6,3 εκατ. από ιδία κεφάλαια και κατά €15 εκατ. μέσω τραπεζικού δανεισμού.

  08/07 2019

  Quest Συμμετοχών: Συμπλήρωση οικονομικού ημερολογίου 2019

  H Quest Συμμετοχών Α.Ε. συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019 ως ακολούθως: 10 Σεπτεμβρίου 2019: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των οικονομικών αποτελεσμάτων A Εξαμήνου 2019 (μετά την λήξη της...

  06/06 2019

  Quest Συμμετοχών: Οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου 2019

  Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2019

  03/05 2019

  Quest συμμετοχών: Στις 25 Ιουνίου η τακτική Γ.Σ.

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου.

  12/04 2019

  Quest Συμμετοχών: Πώληση μετοχών από Alpha Trust Aνδρομέδα

  Η ανακοίνωση της εταιρείας.

  10/04 2019

  Quest Συμμετοχών: Οικονομικά αποτελέσματα 2018

  Ως συνημμένο αρχείο. Οικονομικά Αποτελέσματα 2018 Quest Συμμετοχών Α.Ε.

  01/04 2019

  Quest Συμμετοχών: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019

  15/02 2019

  Quest: Ανακοίνωση

  Δεν προβλέπεται να διανεμηθεί μέρισμα για την χρήση 2018.

  11/01 2019

  Quest: Ανακοίνωση

  Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία "ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.", την 11η Ιανουαρίου 2019 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100%...

  12/12 2018

  Quest: Ανακοίνωση

  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους.

  12/12 2018

  Quest Συμμετοχών: Συμπλήρωση οικονομικού ημερολογίου

  Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε., συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018, ως ακολούθως:

  28/11 2018

  Quest συμμετοχών: Παρουσίαση σε αναλυτές

  Για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου.

  26/11 2018

  Quest: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του Κεφαλαίου στους μετόχους...