Συνεχης ενημερωση

  QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟΥΑΛ)

  0,2940

  0,0070 (2,44%)

  • Άνοιγμα 0,2990
  • Υψηλό 0,2990
  • Χαμηλό 0,2850
  • Όγκος 20.295
  • Τζίρος 5.843 €
  • Πράξεις 29
  04/07 2019

  Quality & Reliability: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η εταιρεία QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Θεόδωρος Καραγιάννης του...

  04/07 2019

  Quality & Reliability: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η Εταιρία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η  εταιρεία LOVATIA HOLDINGS...

  04/07 2019

  Quality & Reliability: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η εταιρεία QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Νικόλαος Πασχαλάκης του...

  28/06 2019

  Q&R: Πώληση 90.000 μετοχών από τη Lovatia Holdings Limited

  Η εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, Εντεταλμένο Σύμβουλο-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

  27/06 2019

  Q&R: Στις 9 Σεπτεμβρίου η ετήσια ΓΣ

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου.

  25/06 2019

  Q&R: Πώληση 9.000 μετοχών από Lovatia Holdings Limited

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 1.871,50 ευρώ

  25/06 2019

  Q&R: Πώληση 18.269 μετοχών από Lovatia Holdings Limited

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 3.863,56 ευρώ

  06/06 2019

  Quality & Reliability: Πώληση 18.717 μετοχών από τη Lovatia Holdings Limited

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  3.818,33 ευρώ.

  10/05 2019

  Quality & Reliability: Πώληση 29.377 κοινών ονομαστικών μετοχών από τη Lovatia Holdings Limited

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  6.286,67 ευρώ.

  10/05 2019

  Qυality & Reliability Α.Β.Ε.Ε.: Πώληση μετοχών από την Lovatia Holdings Limited

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  205,62 ευρώ.

  24/04 2019

  Q&R: Το Οικονομικό ημερολόγιο για το 2019

  Η Quality & Reliability AE ανακοινώνει το Οικονομικό ημερολόγιο για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με τον κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , ως ακολούθως:

  15/02 2019

  Quality & Reliability: Πώληση μετοχών από LOVATIA HOLDINGS LIMITED

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  8.532,27 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Πώληση 20.700 μετοχών από κ. Εμμανουήλ Ξιώνη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  15.600,00 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Πώληση 11.500 μετοχών από κ. Εμμανουήλ Ξιώνη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  2.313,00 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Πώληση 20.700 μετοχών από κ. Εμμανουήλ Ξιώνη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  4.121,20 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Πώληση 10.160 μετοχών από κ. Εμμανουήλ Ξιώνη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε  2.035,40 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Αγορά 10.000 μετοχών από κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 2.000,00 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Αγορά 10.000 μετοχών από κ. Νικόλαο Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 2.000,00 ευρώ.

  25/01 2019

  Q&R: Αγορά 10.000 μετοχών από κ. Θεόδωρο Καραγιάννη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 2.000,00 ευρώ.

  27/11 2018

  Quality&Reliability: Πώληση 49.405 μετοχών από κ. Θ. Καραγιάννη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 11.511,37 ευρώ.

  27/11 2018

  Quality&Reliability: Πώληση 60.200 μετοχών από κ. Θ. Καραγιάννη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 13.846,00 ευρώ.

  27/11 2018

  Quality&Reliability: Πώληση 34.000 μετοχών από κ. Ν. Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 7.820,00 ευρώ.

  27/11 2018

  Quality&Reliability: Πώληση 54.000 μετοχών από κ. Ν. Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 12.636,00 ευρώ.

  26/11 2018

  Q&R: Πώληση 33.000 μετοχών από κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 7.590,00 ευρώ.

  26/11 2018

  Q&R: Πώληση 14.800 μετοχών από κ. Νικόλαο Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 3.433,60 ευρώ.

  26/11 2018

  Q&R: Πώληση 50.200 μετοχών από κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 11.746,80 ευρώ.

  19/11 2018

  Q&R: Πώληση 49.800 μετοχών από κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 11.852,40 ευρώ.

  19/11 2018

  Q&R: Πώληση 25.200 μετοχών από κ. Νικόλαο Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 5.972,40 ευρώ.

  31/07 2018

  Q&R: Πώληση 166.665 μετοχών από κ. Θεόδωρο Καραγιάννη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 41.666,25 ευρώ.

  31/07 2018

  Q&R: Πώληση 166.665 μετοχών από κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη

  Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε 41.666,25 ευρώ.