Συνεχης ενημερωση

  0,0400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  06/08 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

  Σε πώληση 43.940 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλωνατέξ προχώρησε η Βιολάν.

  02/08 2007

  Κλωνατέξ: Πώληση μετοχών

  Σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλωνατέξ προχώρησε η Βιολάν.

  01/08 2007

  Κλωνατέξ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  Η μέτοχος εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε., προέβη στις 30/7/2007 σε πώληση 9.723 κοινών ονομαστικών μετοχών της Kλωνατέξ.

  26/07 2007

  Κλωνατέξ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  H μέτοχος εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε., προέβη στις 24/7/2007 σε πώληση 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλωνατέξ.

  25/07 2007

  Κλωνατέξ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  Η μέτοχος εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ προέβη στις 23/7/2007 σε πώληση 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας Euro 19.315,60.

  25/07 2007

  Κλωνατέξ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  η μέτοχος εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. , προέβη στις 20/7/2007 σε πώληση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλωνατέξ.

  23/07 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

  Σε πώληση 35.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Κλωνατέξ, συνολικής καθαρής αξίας 16.210,60 ευρώ, προχώρησε στις 19/7/2007 η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΤΕ.

  11/07 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Κλωνατέξ.

  05/07 2007

  Κλωνατέξ: Ανάληψη καθηκόντων

  Το Δ.Σ. της εταιρείας εξέλεξε στη θέση του Προϊσταμένου Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων την κα Πετρούλα-Μαρία Χαλντενέϊς.

  02/07 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε αυθημερόν σε συνεδρίαση, λαμβάνοντας απόφαση επί της σύγκλησης της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία ορίσθηκε για τις 11 Ιουλίου 2007.

  15/06 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Τυπογραφικό λάθος στις οικονομικές καταστάσεις όπως δημοσιεύτηκαν από εφημερίδα.

  30/04 2007

  Κλωνατέξ: Διάθεση ετήσιου δελτίου 2006

  Tο Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2006 διατίθεται σε έντυπη μορφή από την έδρα της εταιρείας, Κηφισού & Κωνσταντινουπόλεως 1, 121 32 Περιστέρι, και είναι διαθέσιμο και σε ηλεκτρονική μορφή.

  15/03 2007

  Κλωνατέξ: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

  Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2002, 2003, 2004 και 2005, από τον οποία προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 244.453,45 Euro.

  08/03 2007

  Κλωνατέξ: Νέος αντιπρόεδρος ΔΣ

  Αποχώρησε ο κ. Michael Gordon Jolliffe από τη θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Κλωνατέξ, εξέλεγη ομόφωνα στη θέση του ο κ. Γεώργιος Καραπλής.

  30/11 2006

  Ανακοίνωση της εταιρείας Κλωνατέξ

  Ανακοίνωση της εταιρείας Κλωνατέξ.

  31/08 2006

  Κλωνατέξ: Διόρθωση δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων

  Στη διόρθωση δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων προχώρησε η εταιρεία Κλωνατέξ όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

  21/07 2006

  Κλωνατέξ: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η ΓΣ

  Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η επαναληπτική γενική συνέλευση της Κλωνατέξ, που πραγματοποιήθηκε χθες με απαρτία του 10,8213%.

  23/06 2006

  Κλωνατέξ: Αλλαγή στην σύνθεση του ΔΣ

  Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, εξελέγη στη θέση Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας ο κος Απόστολος Σκαρλέτος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Γρηγόρη Σάμπαλου.

  02/06 2006

  Κλωνατέξ: Διορθωτική συμπλήρωση των οικονομικών στοιχείων

  Στην διορθωτική συμπλήρωση των συνοπτικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν ήδη δημοσιευθεί στην εφημερίδα Εξπρές στις 31/5 προχώρησε η εταιρεία Κλωνατέξ.

  31/05 2006

  Κλωνατέξ: Ενημέρωση επενδυτών στα πλαίσια της δημοσίευση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων

  Ενημέρωση του επενδυτικού κοινού από την Κλωνατέξ, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων Α΄ τριμήνου 2006, του άρθρου 293 του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και...