Συνεχης ενημερωση

  0,0400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  31/03 2008

  Κλωνατέξ: Διόρθωση οικονομικών καταστάσεων

  Σε διορθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις προχώρησε η Κλωνατέξ.

  31/03 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 293

  Κέρδη 442.000 ευρώ εμφάνισε το 2007 η Κλωνατέξ, έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ το 2006.

  21/03 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Έκτακτης Προνομιούχων Μετόχων)

  Στις 2/4 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Κλωνατέξ.

  28/02 2008

  Κλωνατέξ: Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

  Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού ανακοίνωσε η Κλωνατέξ εν όψει της γενικής συνέλευσης στις 20/03/2008.

  27/02 2008

  Κλωνατέξ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλεί τους κ.κ. Mετόχους σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Μαρτίου 2008.

  27/02 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η σημερινή Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές της εταιρείας δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  27/02 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η γενική συνέλευση αποφάσισε μεταξύ άλλων την έκδοση Ομολογιακού Δανείου σε σειρές ύψους μέχρι 30.000.000 ευρώ, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

  08/02 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Προνομιούχων Μετόχων

  Αναβάλλεται η σημερινή επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση προνομιούχων μετόχων, στις 27 Βερβουαρίου η Β΄ επαναληπτική.

  18/01 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση για έκτακτη Γ.Σ. προνομιούχων μετοχών

  Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων προνομιούχων μετοχών της Κλωνατέξ.

  18/01 2008

  Κλωνατέξ: Αναβολή της Γ.Σ. των κατόχων κοινών μετοχών

  Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της εταιρείας Κλωνατέξ δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  20/12 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

  Στην ανακοίνωση σημαντικών γεγονότων σχετικά με την εταιρεία, προχώρησε η Κλωνατέξ.

  17/12 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης προνομιούχων μετόχων

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κλωνατέξ κατά τη συνεδρίασή του όρισε νέα έκτακτη γενική συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, για την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008.

  17/12 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών

  Η Β΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κλωνατέξ δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία του (1/5).

  05/12 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων (Διευκρίνηση)

  H Κλωνατέξ γνωστοποιεί ότι στις 25/5/2007 απώλεσε τον έλεγχο της θυγατρικής Ενωμένη Κλωστουφαντουργία, με τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της, από 29,01% σε 15,95%.

  03/12 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις επαναληπτικής έκτακτης προνομιούχων μετόχων

  Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές της Κλωνατέξ, δεν είχε την απαιτούμενη απαρτία του 1/2,συνεπώς δεν εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  03/12 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσεις της επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της Κλωνατέξ.

  30/11 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων (επιτήρηση)

  Το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Κλωνατέξ, στην κατηγορία επιτήρησης από τη Τρίτη 4 Απριλίου 2006.

  26/10 2007

  Κλωνατέξ: Προτάσεις Τροποποίησης Καταστατικού

  Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους κ.κ. μετόχους ότι θα προτείνει στις εν λόγω Γενικές Συνελεύσεις της 21ης Νοεμβρίου 2007 την τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού.

  15/10 2007

  Κλωνατέξ: Μεταβίβαση μετοχών από Lannet

  Σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Κλωνατέξ προχώρησε η Lannet.

  09/10 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Προνομιούχων Μετόχων)

  Η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

  09/10 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης (Κοινών Μετόχων)

  Η γενική συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αναβολή της συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων.

  18/09 2007

  Κλωνατέξ: Γνωστοποιήσεις

  Δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία οι επαναληπτικές έκτακτες Γ.Σ. των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της εταιρείας.

  06/09 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Στις Οικονομικές Καταστάσεις του Α΄ εξαμήνου του 2007, η εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ διευκρίνιζε ότι στις 25/5/2007 απώλεσε τον έλεγχο της θυγατρικής ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ.

  31/08 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε μητρικό και ενοποιημένο επίπεδο είναι αρνητικά.

  30/08 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Η ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1.1.2007 έως 30.6.2007, δημοσιεύονται την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2007

  29/08 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές της εταιρείας δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  29/08 2007

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της εταιρείας δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  08/08 2007

  Κλωνατέξ: Μεταβολή συμμμετοχής

  Η ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε., προέβη στις 6/8/2007 σε πώληση 18.049 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Κλωνατέξ.

  07/08 2007

  Κλωνατέξ: Γνωστοποίηση τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού

  Την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού θα ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο τςη Κλωνατέξ.

  07/08 2007

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

  Η μέτοχος εταιρεία ΒΙΟΛΑΝ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε. προέβη στις 3/8/2007 σε πώληση 12.500 κοινών ονομαστικών μετοχών.