Συνεχης ενημερωση

  0,0400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  05/06 2009

  Κλωνατέξ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Nόμο και το Kαταστατικό, καλούνται οι Mέτοχοι της KΛΩNATEΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009.

  05/06 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Ανασυγκρότηση του Δ.Σ.

  29/05 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Ήδη, το Α΄ Τρίμηνο του 2009 εμφανίζει μικρή μείωση των ζημιών προ φόρων σε 450 χιλ. ευρώ έναντι 480 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου Τριμήνου 2008.

  03/04 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Την σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας το 2007 έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, δεν ακολούθησε το 2008 λόγω της σημαντικής αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους.

  20/03 2009

  Κλωνατέξ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Τη μη αντικατάσταση του θανόντος Αντιπροέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Βασιλείου Τσιλιμπάρη, αποφάσισε η Κλωνατέξ.

  20/03 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Την αποχώρηση της Προϊσταμένης Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ανακοίνωσε η Κλωνατέξ.

  16/03 2009

  Ε.Κ.: Ανακοίνωση

  Τις εκποιήσεις μετοχών των Axon, Κλωνατέξ, ΕΤΕ, Τεχνικής Ολυμπιακής, Μοχλός και ΑΤΤΙ - ΚΑΤ, ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  24/12 2008

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Στο διορισμό εταιρειών για τις εκποιήσεις μετοχών εισηγμένων προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  27/11 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Την σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων το 2007 έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης, δεν ακολούθησε και το εννεάμηνο του 2008, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία.

  17/11 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις έκτακτης επαναληπτικής Γ.Σ.

  Την εκλογή δύο νέων μελών του διοικητικού της συμβουλίου, των κ.κ. Κω/νου Σφουντούρη και Δημητρίου Σδούγκα ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί η επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της...

  03/11 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Για τις 14/11, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.αναβλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κλωνατέξ.

  09/10 2008

  Κλωνατέξ: Νέα διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών

  Σε αλλαγή της διεύθυνσης των διοικητικών της υπηρεσιών θα προχωρήσει η Κλωνατέξ από τις 13/10/08.

  09/10 2008

  Κλωνατέξ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Στο διοικητικό συμβούλιο της Κλωνατέξ εισέρχεται ο κ. Δημήτριος Σδούγας, στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Κων/νου Σφουντούρη.

  09/10 2008

  Κλωνατέξ: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Κλωνατέξ στις 03/11/08 και ώρα 11:00 π.μ.

  01/09 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Τις ενέργειές της για την άρση της επιτήρησης της μετοχής της έκανε γνωστές η Κλωνατέξ.

  18/06 2008

  Κλωνατέξ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ

  Ο κ. Κωνσταντίνος Σφουντούρης αντικατέστησε τον κ. Νικολάο Αγγελόπουλο στο Δ.Σ. της Κλωνατέξ.

  11/06 2008

  Κλωνατέξ: Γνωστοποίηση αλλαγής ΔΣ (ορθή επανάληψη)

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο της Κλωνατέξ, όπως αυτό εξελέγη από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουνίου 2008.

  10/06 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις έκτακτης επαναληπτικής Γ.Σ. προνομιούχων μετόχων

  Αναβλήθηκε η έκτακτη επαναληπτική Γ.Σ. προνομιούχων μετόχων της Κλωνατέξ λόγω της μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης απαρτίας του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου που αναλογεί στις προνομιούχες μετοχές.

  10/06 2008

  Κλωνατέξ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο με πενταετή θητεία, έπειτα από απόφαση της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ανακοίνωσε η Κλωνατέξ.

  10/06 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις επαναληπτικής γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ανακοίνωσε η Κλωνατέξ.

  09/06 2008

  Κλωνατέξ: Διάθεση ετησίου δελτίου χρήσης 2007

  Από τις 16/5 είναι διαθέσιμο το ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 της Κλωνατέξ σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

  02/06 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση κατ άρθρο 293 Κανονισμού του ΧΑ

  Τις ενέργειες για άρση της επιτήρησης ανακοίνωσε η Κλωνατέξ.

  29/05 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Κλωνατέξ της 29ης Μαΐου 2008, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  23/05 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη απαρτία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού η σημερινή γενική συνέλευση της Κλωνατέξ.

  09/05 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 23 Μαΐου 2008, και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Α΄επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Κλωνατέξ.

  07/05 2008

  Κλωνατέξ: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γ.Σ.

  Στις 29 Μαΐου η ετήσια τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Κλωνατέξ.

  16/04 2008

  Κλωνατέξ: Προτάσεις τροποποίησης κατασταστικού

  Τις τροποποιήσεις άρθρων που θα αιτηθεί στην γενική συνέλευση της 8ης Μαΐου 2008, γνωστοποιεί η εταιρεία Κλωνατέξ.

  15/04 2008

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Στις 8 Μαΐου 2008, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κλωνατέξ, στα γραφεία της εταιρείας.

  15/04 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. προνομιούχων μετόχων

  Στις 8 Μαΐου 2008 η νέα γενική συνέλευση των μετόχων της Κλωνατέξ.

  03/04 2008

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που κατέχουν προνομιούχες μετοχές της ΚΛΩΝΑΤΕΞ δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  Ροή Ειδήσεων