Συνεχης ενημερωση

  28/11 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τον θάνατο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Θωμά Λαναρά.

  29/08 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Όπως είχε ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των Α΄ & Γ΄ Τριμήνων 2010 και Α΄ Τριμήνου 2011, καθώς και η εξαμηνιαία και η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2010 ...

  21/06 2011

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της επαναληπτικής Γ.Σ. ανακοίνωσε η Κλωνατέξ.

  08/06 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2011, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και κατόπιν τούτου δεν εξετάσθηκαν τα θέματα ...

  24/05 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Στα Δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας οι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες που ορίζονται σ’ αυτές, στην περίπτωσή μας είναι στη 1/6/2011 και όχι στις 2/6/2011 όπως αναφέρθηκε.

  20/05 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Επί του παρόντος, δεν καθίσταται δυνατή η σύνταξη και η δημοσίευση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του α’ τριμήνου 2011.

  20/05 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Κλωνατέξ.

  16/05 2011

  Κλωνατέξ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 7/6 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Κλωνατέξ.

  07/04 2011

  Δελτίο Τύπου Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την υπαγωγή των εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις επιμέρους Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης, εξέτασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

  06/04 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει την αποχώρηση του Εσωτερικού Ελεγκτή κ. Απόστολου Σκαρλέτου.

  31/03 2011

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Η Κλωνατέξ θα εξακολουθήσει να παραμένει σε ουσιαστική αδράνεια και αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και τον σκοπό της.

  30/11 2010

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης της μετοχής της Κλωνατέξ στην κατηγορία υπό Επιτήρηση, ανακοίνωσε η Κλωνατέξ.

  26/08 2010

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Αρνητικό εξακολουθεί να παραμένει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Κλωνατέξ το α΄ εξάμηνο του 2010.

  10/06 2010

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Η Κλωνατέξ δεν θα επιβαρυνθεί με την καταβολή έκτακτης εισφοράς.

  31/05 2010

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Εξακολουθεί να παραμένει αρνητικό το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Κλωνατέξ με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2010.

  26/04 2010

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

  Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της συμμετοχής Κλωνατέξ στην Αλντεμάρ.

  12/04 2010

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Στις 23/04 ορίστηκε η επαναληπτική τακτική Γ.Σ. της Κλωνατέξ, λόγω μη επίτευξης απαρτίας στη συνέλευση της 12/04.

  12/03 2010

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Η Κλωνατέξ δεν αναμένει να επιτευχθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή της μετοχής της εταιρείας στο καθεστώς της κανονικής διαπραγμάτευσης.

  12/03 2010

  Κλωνατέξ: Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευση

  Για τις 12 Απριλίου έχει προγραμματίσει η Κλωνατέξ την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

  03/03 2010

  Κλωνατέξ: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, διευκρινίζει η Κλωνατέξ.

  07/12 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Σε διορθώσεις σχετικά με τα ήδη δημοσιευμένα αποτελέσματα εννεαμήνου 2009, προχώρησε η Κλωνατέξ.

  01/12 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις για την κατηγορία επιτήρησης και μελλοντικές ενέργειες.

  31/08 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις για κατηγορία επιτήρησης μετοχών.

  28/07 2009

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες μετοχές της Κλωνατέξ της 28ης Ιουλίου 2009, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία του 1/5 του...

  17/07 2009

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. προνομιούχων μετόχων

  Η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Κλωνατέξ της 17ης Ιουλίου 2009, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και αναβλήθηκε για τις 28/7.

  17/07 2009

  Κλωνατέξ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου.

  30/06 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση για Γ.Σ.

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. της 30ης Ιουνίου 2009, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία.

  30/06 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση

  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. της 30ης Ιουνίου 2009, δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία

  05/06 2009

  Κλωνατέξ: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί στους κ.κ.Μετόχους ότι θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2009 την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού.

  05/06 2009

  Κλωνατέξ: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης Προνομιούχων Μετόχων

  Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των μετοχών (reverse split) θα συζητηθεί στη Γ.Σ.