Συνεχης ενημερωση

  ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε (ΚΕΡΑΛ)

  0,0880

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/04 2019

  Κεράμεια - Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

  18/03 2019

  Κεραμεία-Αλλατίνη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Στην Θεσσαλονίκη την 18η Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι , της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων...

  27/11 2017

  Κεραμεία Αλλατίνη: Στις 27/11 η έκτακτη Γενική Συνέλευση

  Στην Θεσσαλονίκη στις 27η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι, της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων ...

  02/11 2017

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Για την προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης.

  14/06 2016

  Κεραμεία Αλλατίνη: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 01.06.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η...

  30/09 2015

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11η πρωινή συνήλθαν οι μέτοχοι, της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία...

  30/09 2015

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση σχετική με τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας

  Η αναβίωση της εταιρείας Κεραμεία Αλλατίνη και η παράταση της διάρκειάς της για 50 επιπλέον έτη - δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2064 - αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης...

  09/09 2015

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.09.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία στην...

  27/03 2013

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Η Κεραμεία Αλλατίνη δεν διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο.

  31/08 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης έξι μετοχών.

  31/08 2012

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων θα καθυστερήσει για τεχνικούς λόγους και θα πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου του 2012.

  19/07 2012

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξέλεξε ομοφώνως ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Αχιλλέα Κώτσια.

  29/06 2012

  Κεραμεία: Δελτίο Τύπου τακτικής γενικής συνέλευσης

  Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κεραμεία Αλλατίνη, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,94 % των μετοχών της εταιρείας.

  07/06 2012

  Κεραμεία: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Τέρμα Χαριλάου – Συν/σμός Ν. Ελβετία στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η διοίκηση της ...

  31/05 2012

  Κεραμεία - Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Συμμαχίες στον κατασκευαστικό τομέα με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες μπορούν να προκύψουν συνέργειες από την συνεκμετάλλευση των ακινήτων της θα συνεχίσει να επιδιώκει η διοίκηση της Κεραμεία ...

  31/05 2012

  Κεραμεία - Αλλατίνη: Συμμαχίες στον κατασκευαστικό τομέα επιδιώκει η διοίκηση

  Συμμαχίες στον κατασκευαστικό τομέα με επιχειρήσεις του κλάδου με τις οποίες μπορούν να προκύψουν συνέργειες από την συνεκμετάλλευση των ακινήτων της θα συνεχίσει να επιδιώκει η διοίκηση της Κεραμεία ...

  02/04 2012

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2011.

  30/03 2012

  Κεραμεία Αλατίνη: Ανακοίνωση

  Με την από 6/3/2003 απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ, η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς επιτήρησης επειδή τα αποτελέσματα προ φόρων της προηγούμενης χρήσης παρουσίασαν σημαντική πτώση και συγκεκριμένα ήταν...

  16/12 2011

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Στην πώληση της συμμετοχής της στην Κεραμεία Αλλατίνη Φωτοβολταϊκά Πάρκα προχώρησε η εταιρεία.

  30/11 2011

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις για επιτήρηση των μετοχών.

  31/08 2011

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Ενέργειες για την άρση επιτήρησης των μετοχών.

  30/06 2011

  Κεραμεία Αλλατίνη: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κεραμεία Αλλατίνη Α.Ε. στην οποία συμμετείχε το 82,82% των μετόχων της. Το

  30/06 2011

  Κεραμεία Αλλατίνη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση, κατόπιν της δηλωθείσης σύμφωνης γνώμης αυτών και παραίτησής των από κάθε σχετικής αξιώσεως καθώς και τη μη καταβολή μερίσματος,...

  08/06 2011

  Κεραμεία Αλλατίνη: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 30 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  08/06 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  αλλαγές στην ταξινόμηση των εισηγμένων εταιρειών σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

  31/05 2011

  Κεραμεία - Αλλατίνη: Ανακοίνωση

  Σε διευκρινίσεις για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για την άρση της επιτήρησης των μετοχών της προέβη η Κεραμεία - Αλλατίνη.