Συνεχης ενημερωση

  Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΑΡΕΛ)

  258,0000

  4,0000 (1,57%)

  • Άνοιγμα 258,0000
  • Υψηλό 258,0000
  • Χαμηλό 258,0000
  • Όγκος 10
  • Τζίρος 2.580 €
  • Πράξεις 2
  28/06 2019

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Ανακοίνωση

  Διαδικασίας μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018 Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει, κατά το άρθρο...

  26/06 2019

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίησης αποκοπής δικαιώματος μερίσματος.

  26/06 2019

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Ανακοίνωση

  Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

  05/06 2019

  Καρέλια: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη.

  22/04 2019

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Οικονομικό ημερολόγιο 2019 (Ορθή Επανάληψη)

  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019.

  17/09 2018

  Καρέλια: Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

  Εκτελεστικά μέλη εξελέγησαν οι κ.κ. Ανδρέας Γ. Καρέλιας και Ευστάθιος Γ. Καρέλιας.

  18/07 2018

  Καρέλια: Ανακοίνωση

  Η 23η Ιουλίου ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος.

  18/07 2018

  Καρέλια: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίηση της σύνθεσης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου.

  20/06 2018

  Καρέλια: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αναβολής Γ.Σ. 20.6.2018

  20/06 2018

  Καρέλια: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

  29/05 2018

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Ανακοίνωση

  Τακτική Γενική Συνέλευση την 20ην Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ.

  23/04 2018

  Καρέλια: Στις 27 Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2017

  Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος Χρήσεως 2017: Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018.

  19/07 2017

  Καρέλια: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

  19/07 2017

  Καρέλια: Ανακοίνωση

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

  19/07 2017

  Καρέλια: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  23/06 2017

  Καρέλια: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Σε συνέχεια της από 21 Ιουνίου 2017 Ανακοίνωσης της "ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε." για την συνέχιση της συνεδρίασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 19 Ιουλίου...

  23/06 2017

  Καρέλια: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017.

  21/06 2017

  Καρέλια: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Καπνοβιομηχανια καρελια α.ε.: Ανακοινωση για τισ αποφασεισ γενικησ συνελευσησ

  12/07 2016

  Καρέλιας: Ανακοίνωση

  Τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 8,50 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των 7,65 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων,...

  12/07 2016

  Καρέλιας: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 8,50 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή και μετά την αφαίρεση του κατά νόμο προβλεπομένου φόρου στο ποσό των 7,65 ευρώ (καθαρό) ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων,...

  16/06 2016

  Καρέλια: Ανακοίνωση για το κράτος μέλος καταγωγής

  Το κράτος μέλος καταγωγής της είναι η Ελλάδα.

  24/05 2016

  Καρέλια: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους κκ. Μετόχους της "ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε." σε...