Συνεχης ενημερωση

  ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΙΟΝΑ)

  10,0200

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  21/07 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση διαγραφής των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών

  Κατά τη συνεδρίαση της 20 Ιουλίου 2017, το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας.

  04/07 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το χρηματιστήριο Αθηνών.

  29/06 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." 29 Ιουνίου 2017 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η Ιονική...

  19/06 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 η τακτική Γ.Σ.

  Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 27ης Απριλίου 2017, η εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. γνωστοποιεί την τροποποίηση της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα...

  12/06 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ "HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ  ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...

  02/06 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Αναίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Η ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., σε εφαρμογή της παραγράφου 1β του άρθρου 4.1.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου...

  23/05 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από την Home Holdings για squeeze out.

  09/05 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ "HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ  "ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." 9 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ...

  28/04 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Αποτελέσματα έτους 2016

  Αποτελέσματα Έτους 2016 Το 2016, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,2 εκατ. έναντι Ευρώ 6,8 εκατ. πέρυσι. Ο κύκλος εργασιών...

  27/04 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2017   Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΙΟΝΙΚΗ...

  18/04 2017

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της Home Holdings

  Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ύψους € 10,02 πληροί τις προϋποθέσεις του "δίκαιου και ευλόγου ανταλλάγματος".

  22/12 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από Home Holdings.

  20/12 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε Δικαιώματα ψήφου

  Το ποσοστό της HOME HOLDIΝGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ διαμορφώθηκε σε 97,27%.

  20/12 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε." ανακοινώνει ότι στις 16.12.2016 προέβη σε σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως 134.000.000 Ευρώ, με αρχική κάλυψη από...

  20/12 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε." ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

  16/12 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ολοκλήρωση της πωλήσεως της συμμετοχής της Alpha Bank

  Ανακοίνωση [16.12.2016] Η εταιρία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E." ("I.Ξ.E.") ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank” ή "Τράπεζα") διά επιστολής ...

  27/10 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις

  Η εταιρία "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E.” ("I.Ξ.E.”) ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank” ή "Τράπεζα”) διά επιστολής με...

  26/08 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 51 χιλ. έναντι κερδών Ευρώ 434 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

  23/08 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Το έμμεσο ποσοστό της Τραπέζης επί των δικαιωμάτων ψήφου της Ιονική Ξενοδοχειακή A.E. κατήλθε από 97,27% σε 0%

  05/08 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση [5.8.2016] Η εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E. ("I.Ξ.E.") ανακοινώνει ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της  Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank” ή...

  21/06 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. της 21.06.2016 (άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων...

  08/06 2016

  Ιονική: Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος μέλος καταγωγής

  Η εταιρεία ανακοινώνει ότι το Κράτος-Μέλος καταγωγής της Iονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. είναι η Ελλάδα.

  31/05 2016

  Ιονική: Ανακοίνωση για την προαναγγεία γενικής συνέλευσης

  Στις 21 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.

  19/05 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωση της 29ης Φεβρουαρίου 2016, η εταιρία ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ...

  01/03 2016

  Ιονική Ξενοδοχειακή: Αποτελέσματα Έτους 2015

  Το 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,8 εκατ. έναντι Ευρώ 6,4 εκατ. πέρυσι, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση.

  29/02 2016

  Ιονική ξενοδοχειακή: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ανακοινώνει το...

  17/02 2016

  Ιονική: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η Ιονική Ξενοδοχειακή θα τηρεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους επενδυτές ενήμερους επί της Διαδικασίας.