Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ)

  0,5280

  -0,0020 (-0,38%)

  • Άνοιγμα 0,5100
  • Υψηλό 0,5280
  • Χαμηλό 0,5100
  • Όγκος 510
  • Τζίρος 260 €
  • Πράξεις 2
  18/12 2007

  Intertech: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού εταιρείας

  Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει συγκληθεί για την 20/12/ 2007, πρόκειται να προταθεί η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας Intertech.

  13/12 2007

  Intertech: Ανακοίνωση για ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

  Η Intertech ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2005,2006. Από τον έλεγχο προέκυψε φόρος 224.277 ευρώ ο οποίος κατεβλήθη στο δημόσιο.

  29/08 2007

  Intertech: Ανακοίνωση

  Δεν θα λάβει μέρος στους ανοικτούς λογαριασμούς προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, που προκηρύχτηκαν από τον ΟΣΚ η εταιρεία.

  03/08 2007

  Intertech: Ανακοίνωση

  Την πρόθεση της να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ανακοίνωσε η εταιρεία.

  29/06 2007

  Intertech: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2007

  Τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2006 έως 31/12/2006 και τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Γ.Σ.

  29/06 2007

  Intertech: Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσεως 2006

  Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,11 ευρώ ανά μετοχή.

  06/02 2007

  Ιντερτέκ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  Μεταβίβαση 1.700.000 μετοχών της Ιντερτέκ από την COSMOTELCO στον κ. Δ. Κοντομηνά.

  10/01 2007

  Ιντερτεκ: Εκτιμήσεις για 2006

  Αύξηση στον κύκλο εργασιών και στην καθαρή κερδοφορία αναμένει ο κ. Ν. Νιργιαννάκης, Προέδρος και Διευθύνων Συμβούλος της Ιντερτεκ.

  03/07 2006

  Intertech: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία εξέλεξε η ΓΣ

  Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ιντερτεκ-Διεθνείς Τεχνολογίες.

  30/06 2006

  Ιντερτέκ: Η ΓΣ ενέκρινε τα θέματα ημερήσιας διάταξης

  Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η γενική συνέλευση της Ιντερτέκ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6 με απαρτία 49,38% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  30/06 2006

  Ιντερτεκ: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,12 ευρώ από τις 7/7

  Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2005 ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή απόφάσισε η εταιρεία Intertech. Δικαιούχοι της είσπραξης του μερίσματος είναι οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη...

  20/06 2006

  Ιντερτέκ: Προέκυψε φόρος 830.626 ευρώ από τον έλεγχο για τις χρήσεις 2002, 2003, 2004

  Από τον φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2002, 2003, 2004 της εταιρείας Ιντερτέκ προέκυψε φόρος ύψους 830.626 ευρώ, όπως ανακοινώνει η εταιρεία στα πλαίσια εκπλήρωσης της υποχρέωσης...