Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ)

  0,5280

  -0,0020 (-0,38%)

  • Άνοιγμα 0,5100
  • Υψηλό 0,5280
  • Χαμηλό 0,5100
  • Όγκος 510
  • Τζίρος 260 €
  • Πράξεις 2
  11/06 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Tην από σήμερα 11 Ιουνίου 2012 άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιρειών Intertek και Μάρακ αποφάσισε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας...

  08/06 2012

  Intertek: Ανακοίνωση για επαναδημοσίευση

  Σήμερα έγινε επαναδημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 01/01-31/12/11, μετά τη χορήγηση νέας έκθεσης ελέγχου από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

  08/06 2012

  Intertech: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2012.

  07/06 2012

  Intertech: Ανακοίνωση

  Στις 29/6 αντί στις 28/6 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γ.Σ. της Intertech.

  30/05 2012

  Intertech: Ανακοίνωση

  Το 100% των μετοχών της "KB Impuls Hellas Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Υλικών και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών" έναντι του τιμήματος των 3.345.000 ευρώ, αγόρασε στις 29/5/2012 από την "Cosmoline...

  12/04 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Σε αναστολή διαπραγμάτευσης, παραμένουν, μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιρειών Intertek, Imperio-Argo, Alapis, Κούμπας, Σάνυο Ελλάς, Alsinco.

  12/04 2012

  Intertech: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις για την αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής στις 2 Απριλίου 2012 παραχωρεί η Intertech.

  02/04 2012

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των Intertek,Imperio, Alapis, Κούμπας, Σάνυο, Alsinco και Ιχθυοτροφεία Σελόντα.

  30/03 2012

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2011.

  09/12 2011

  Intertech: Ανακοίνωση

  Η κα Θεοδοσία Καμπύλη ορίσθηκε από 1η Δεκεμβρίου 2011 στη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή της Intertech.

  30/06 2011

  Intertech: Ανακοίνωση

  Σε 236.468 ευρώ ανέρχεται η πρόσθετη επιβάρυνση για τις οικονομικές καταστάσεις της Intertech του 2011.

  30/06 2011

  Intertech: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2010, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intertech στις 30/6.

  09/06 2011

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του 2010 και η χορήγηση ειδικής άδειας για την εξαγορά του 100% του ...

  31/03 2011

  Intertech: Ανακοίνωση

  Το ΔΣ ενέκρινε την αγορά από την Cosmoline της KBΙ Hellas.

  17/01 2011

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Τον κ. Δημήτριο Πολιτόπουλο εξέλεξε ως μόνο εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το Δ.Σ. της Intertech κατόπιν της οικειοθελούς αποχωρήσεως του κ. Νικολάου...

  01/07 2010

  Intertech: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος /πληρωμής μερίσματος

  Διευκρινίσεις για τον τρόπο καταβολής του μερίσματος εξέδωσε η Intertech.

  30/06 2010

  Ιντερτέκ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30/6 ανακοίνωσε η Ιντερτέκ.

  07/06 2010

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 30 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  11/11 2009

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Ως νέο αντιπρόεδρο του διοκητικού της συμβουλίου, εξέλεξε η Intertech στις 6/11/2009, τον κο Μιχαήλ Κεφαλογιάννη του Ευαγγέλου.

  25/06 2009

  Intertech: Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσεως 2008

  Σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρρισμα της Intertech για τη χρήση του 2008.

  25/06 2009

  Intertech: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού 0,06 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Γ.Σ. της Intertech, στις 25/6.

  24/06 2009

  Intertech: Ανακοίνωση

  Ο κ. Ιωάννης Καλαϊτζής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αναστασίου Μπούρα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

  01/06 2009

  Intertech: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

  Στις 25 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  19/01 2009

  Αλλαγές στη Σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α.

  Συνέπεια της μεταφοράς των μετοχών της εταιρίας "F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ" οι μετοχές της εταιρίας αφαιρούνται από τη σύνθεση των Δεικτών FTSE/Χ.Α. στους οποίους συμμετέχουν.

  01/12 2008

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Ο κ. Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Intertech σε αντικατάσταση του κ. Ματθαίου Ντούλου.

  01/08 2008

  Intertech: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Συμφωνία πώλησης και μακροχρόνιας επανεκμίσθωσης (sale and lease back) ακινήτου ιδιοκτησίας της πραγματοποίησε η Intertech με τη Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία.

  26/06 2008

  Intertek: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος/πληρωμής μερίσματος

  Tο μέρισμα της Intertek για τη χρήση 2007 ανέρχεται σε Ευρώ 0,11 (έντεκα λεπτά) ανά μετοχή.

  26/06 2008

  Intertech: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσεως 1/1/2007 έως 31/12/2007 και τη διανομή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων της Intertech.

  05/06 2008

  Inrtetech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 26/6, ημέρα Πέμπτη, θα λάβει χώρα η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Inrtetech.

  20/12 2007

  Intertech: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Intertech, της 20ης Δεκεμβρίου.