Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ)

  0,5260

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,5260
  • Υψηλό 0,5260
  • Χαμηλό 0,5260
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  10/09 2015

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 – πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 09η Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 17:00 μ.μ....

  17/08 2015

  Intertech: Ανακοίνωση

  Η χορήγηση ειδικής άδειας για τη συναφθείσα πώλησης της 14ης Αυγούστου και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας KB Impuls Hellas θα είναι το θέμα της Έκτακτης Γενικής...

  14/08 2015

  Intertek: Ανακοίνωση

  Μεταβίβασε το σύνολο της συμμετοχής της στην KB Impuls Hellas.

  07/08 2015

  Ιντερτέκ: Ανακοίνωση

  Η "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ", με αρ. ΓΕΜΗ 121826860000 (η "ΙΝΤΕΡΤΕΚ"), σε συνέχεια της από 7/4/2015 ανακοινώσεώς της,  γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 Ν 3440/2005,...

  30/06 2015

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014 αποφάσισε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 30η Ιουνίου 2015.

  09/06 2015

  Intertech: Ανακοίνωση για επαναδημοσίευση / διορθώσεις

  ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014 Η Eταιρεία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι την 8/6/2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την επαναδημοσίευση των ...

  09/06 2015

  Intertech: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ...

  29/05 2015

  Intertech: Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανακοινώνει ότι το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2015, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία θα...

  07/04 2015

  Intertech: Ανακοινωση

  Eισέρχεται σε διαπραγματεύσεις για την μεταβίβαση της συμμετοχής της επί της "KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".

  27/03 2015

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

  23/01 2015

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Αντικατάσταση του Εσωτερικού Ελεγκτή.

  02/12 2014

  Intertech: Ανακοίνωση

  Η συνεργασία προβλέπει αρχική διάρκεια έως την 31/3/2016, με δυνατότητα ετήσιων παρατάσεων.

  27/06 2014

  Intertech: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

  Η ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121826860000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/06/Β/88/29) ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 27η Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 09:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε...

  13/06 2014

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με το Νόμο,  το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 4/6/2014 σε συνδυασμό με την από 11/6/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την...

  06/06 2014

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Intertech, για τη μη διανομή μερίσματος.

  27/03 2014

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό...

  24/02 2014

  Intertech: Ανακοίνωση

  Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

  14/02 2014

  Intertech: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 14.02.2014

  24/01 2014

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Έκτακτη γενική συνέλευση στις 14 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή.

  29/11 2013

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης του Δ.Σ.

  Νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ..

  28/06 2013

  Intertech: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

  Η γενική συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της εταιρείας.

  06/06 2013

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 28 Ιουνίου η τακτική γενική συνέλευση.

  06/06 2013

  Intertech: Ανακοίνωση

  Την τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του καταστατικού προτείνει η διοίκηση της Intertech.

  22/05 2013

  Intertech: Ανακοίνωση

  Την αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Αντιπροέδρου & μη εκτελεστικού μέλους και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, μη εκτελεστικού μέλους, από τους Ευάγγελο Νίνο και Αντώνιο...

  29/03 2013

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2012.

  27/03 2013

  Intertech: Ανακοίνωση

  Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, η εταιρεία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε." γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις δραστηριότητες της, σε ενοποιημένη βάση, στην Κύπρο ότι, για την...

  04/03 2013

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτατων διευθυντικών στελεχών

  Από 4/3/2013 καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας ανέλαβε ο κ. Δημήτριος Τρικκαλιώτης, σε διαδοχή του αποχωρήσαντος κ. Γεωργίου Βασιλάκου.

  08/01 2013

  Intertech: Ανακοίνωση

  Στην πώληση της συμμετοχή της στην ΣΙΓΜΑΝΕΤ προς την ΔΕΜΚΟ προχώρησε η Intertech.

  29/06 2012

  Intertech: Συγκρότηση νέου Δ.Σ.

  Κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29 Ιουνίου 2012, εκλέχθηκε νέο 7μελές Δ.Σ..

  29/06 2012

  Intertech: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η τακτική Γ.Σ. των μετόχων.