Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ)

  0,5280

  -0,0020 (-0,38%)

  • Άνοιγμα 0,5100
  • Υψηλό 0,5280
  • Χαμηλό 0,5100
  • Όγκος 510
  • Τζίρος 260 €
  • Πράξεις 2
  17/12 2018

  Intertech: Στις 28/12 η Β' Επαναληπτική ΕΓΣ

  Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  06/12 2018

  Intertech: Αναβολή Έκτακτης ΓΣ για τις 17 Δεκεμβρίου

  Για την έγκριση του reverse split και της ΑΜΚ.

  03/12 2018

  Intertech: Οι αποφάσεις της ΓΣ

  Σύντμηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τριάντα (30) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

  13/11 2018

  Intertech: Προαναγγελία ΕΓΣ για τις 6/12

  Για έγκριση reverse split και ΑΜΚ.

  13/09 2018

  Ιντερτέκ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η Εταιρία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ –ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της, με απόφαση της από 10.09.2018 συνεδριάσεως αυτού.

  06/09 2018

  Intertech: Στο 5,0435% η έμμεση συμμετοχή του κ. Τ. Αλευρίτη

  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

  06/09 2018

  Intertech: Στο 5,0435% το συνολικό ποσοστό της TRAL LTD

  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

  03/09 2018

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγών στο Δ.Σ.

  Εκλογή νέων μελών στη θέση παραιτηθέντων.

  20/08 2018

  Ιντερτέκ:Στις 10 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση

  Σύμφωνα με το Νόμο,  το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 4/7/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

  07/08 2018

  Intertech: Για τις 10 Σεπτεμβρίου μετατίθεται η ετήσια ΓΣ

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2018 Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανακοινώνει ότι το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2018, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής...

  22/06 2018

  Intertech: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ανακοινώνει ότι από 22/06/2018 καθήκοντα Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας ,ανέλαβε ο κ. Γρηγόρης Γραμματίκογλου .

  11/01 2018

  Intertech: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Από 08/01/2018 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας ανέλαβε ο κ. Ευάγγελος Ιωάννου .

  05/12 2017

  Intertech: Στο 44,36% η συμμετοχή του Δημήτριου Κοντομηνά

  Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, στα πλαίσια του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό,  ότι η εταιρεία PRIME INSURANCE LTD, ελεγχόμενη  από τον κύριο Δημήτριο Κοντομηνά, ο οποίος ελέγχει μέσω...

  04/12 2017

  Intertech: 560.000 μετοχές πούλησε η Prime Insurance

  Πούλησε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ που κατείχε.

  01/12 2017

  Intertech: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556 Η Εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ, στα πλαίσια του Ν.3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, δυνάμει της αντιστοίχου...

  05/07 2017

  Ιντερτέκ: Στις 26 Ιουλίου η τακτική γενική συνέλευση

  Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  07/06 2017

  Intertech: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2017

  27/04 2017

  Ιντερτέκ: Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ο κ. Σταμάτης Κάτρης

  Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ,από 1/2/2017 υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων είναι ο κύριος Σταμάτης Κάτρης.

  03/04 2017

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στις 29 Ιουνίου η ΓΣ. Θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

  29/06 2016

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 29.06.2016.

  07/06 2016

  Intertech: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ...

  23/05 2016

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημρολογίου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,η ...

  12/05 2016

  Intertech: Γνωστοποίηση Κράτους Μέλους Καταγωγής

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" (αρ .ΓΕ.ΜΗ 121826860000) ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4374/2016 και ισχύει...

  17/03 2016

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό...