Συνεχης ενημερωση

  ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΙΝΤΕΤ)

  0,5180

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,5200
  • Υψηλό 0,5200
  • Χαμηλό 0,4800
  • Όγκος 115
  • Τζίρος 59 €
  • Πράξεις 6
  11:36 23/06

  Intertech: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στις 29 Ιουνίου τα αποτελέσματα χρήσης 2019.

  18:04 08/05

  Intertech: Νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κ. Δημήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη

  Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Γεώργιου Βασιλάκου.

  01/10 2019

  Intertech: Απόφαση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

  Το Δ.Σ. αποφάσισε την μερική αλλαγή στον τρόπο κατανομής των ποσών των αντληθέντων κεφαλαίων, χωρίς, ωστόσο να μεταβάλεται η προβλεπόμενη χρήση αυτών, ήτοι η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

  06/09 2019

  Intertech: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 6ης/9

  Αποφάσεις γενικής συνέλευσης.

  16/08 2019

  Intertech: Στις 6 Σεπτεμβρίου η τακτική ΓΣ

  Η ημερήσια διάταξη.

  13/08 2019

  Intertech: Ανακοινωση οικονομικου ημερολογιου

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019 Η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΕ ανακοινώνει ότι το οικονομικό ημερολόγιο του έτους 2019, τροποποιείται ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής...

  08/08 2019

  Intertech: Στο 28,45% το ποσοστό της Αμοιρίδης - Σαββίδης ΑΕ

  Δυνάμει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

  08/08 2019

  Intertech: Στο 29,58% το ποσοστό του κ. Δημήτρη Κοντομηνά

  Δυνάμει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

  25/07 2019

  Intertech: Ανακοίνωση

  Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ με την άντληση κεφαλαίων ποσού ευρώ 1.404.150,00 μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

  02/07 2019

  Intertech: Ανακοίνωση για ΑΜΚ

  Ανακοίνωση

  01/07 2019

  Intertech: Διάθεση ενημερωτικού δελτίου για την ΑΜΚ

  Το δελτίο τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την 01η.07.2019.

  23/04 2019

  Intertech: Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της ΕΓΣ της 16ης Μαΐου

  Για την ανανέωση της απόφασης για ΑΜΚ.

  22/04 2019

  Intertech: Έκτακτη ΓΣ στις 16/5

  Για να αποφασιστεί και να εγκριθεί αφενός η ανάκληση απόφασης της από 28.12.2018 Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης αφορώσα την ΑΜΚ έως 1.404.150€  με καταβολή μετρητών και έκδοση  2.808.300 νέων...

  22/04 2019

  Intertech: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα προτείνει στη Γ.Σ. το Δ.Σ.

  Τη Μ. Τετάρτη τα οικονομικά αποτελέσματα.

  28/12 2018

  Intertech: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

  "Πράσινο" φως για ΑΜΚ έως 1,404 εκατ. ευρώ.

  17/12 2018

  Intertech: Στις 28/12 η Β' Επαναληπτική ΕΓΣ

  Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης