Συνεχης ενημερωση

  3,3000

  0,0200 (0,61%)

  • Άνοιγμα 3,2200
  • Υψηλό 3,3000
  • Χαμηλό 3,1800
  • Όγκος 48.003
  • Τζίρος 155.356 €
  • Πράξεις 198
  19:18 03/10

  Ideal: Αγορά 5.243 ιδίων μετοχών

  Μέση τιμή κτήσης 3,2286 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας ευρώ 16.927,77 ευρώ.

  19:39 28/09

  Ideal Holdings: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  18:01 26/09

  Ideal Holdings: Στο ποσό των 14.935.968,40 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο

  Διαιρούμενο σε 37.339.921 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,40 η καθεμία.

  18:00 26/09

  Ideal Holdings: Ανακοίνωση για εισαγωγή νέων μετοχών από εισφορά περιουσίας

  Ανακοίνωση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

  18:02 16/09

  Ideal: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία με την επωνυμία IDEAL HOLDINGS AE (εφεξής: η "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 14 και 21 του Ν. 3556/2007, ότι στις 15.09.2022 έλαβε σχετικές...

  19:47 11/08

  Ideal: Ανακοίνωση

  Ideal: Ανακοίνωση

  09:57 08/08

  Ideal Holdings: Ανακοίνωση

  Περί διάθεσης εγγράφου εξαίρεσης.

  09:44 08/08

  Ideal Holdings: Ανακοίνωση

  Έκδοση ΚΟΔ από την Eurobank έως 33,3 εκατ. ευρώ.

  09:34 27/07

  Ideal Ηoldings: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Ideal Ηoldings: Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  12:44 18/07

  Ideal: Ανακοίνωση

  Περί επιστροφής κεφαλαίου.

  10:45 04/07

  IDEAL Holdings: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  19:35 01/07

  Ideal Holdings: Ανακοίνωση

  Για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

  19:15 23/06

  Idea: Επιστροφή κεφαλαίου 0,07 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Γ.Σ.

  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και αποτελέσματα ψηφοφορίας.

  09:51 23/06

  Ideal Holdings: Αγορά ιδίων μετοχών

  Ανακοίνωση

  09:19 21/06

  Ideal: Στο 0,67% οι ίδιες μετοχές

  Αγορά 5.514 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης ευρώ 3,4789 ανά μετοχή.