Συνεχης ενημερωση

  1,4850

  -0,0300 (-1,98%)

  • Άνοιγμα 1,5150
  • Υψηλό 1,5900
  • Χαμηλό 1,4500
  • Όγκος 24.417
  • Τζίρος 37.356 €
  • Πράξεις 68
  12/03 2007

  Ίλυδα: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  Ο κος Ανυφαντάκης Βασίλειος προέβη στην πώληση 1.035.000 μετοχών της ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου αντί του ποσού των 1.179.900,00 Ευρώ.

  05/12 2006

  Ίλυδα: Νέα κατάρτιση καταστάσεων 9μήνου

  Στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο υπάρχουν οι ενδίαμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΙΛΥΔΑ ΑΕ για την περιόδο που έληξε στις 30.9.2006 που έχουν επανακαταρτιστεί.

  24/11 2006

  Ίλυδα: Νέα έδρα

  Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας Ίλυδα σε αυτοτελές ιδιόκτητο κτίριο στον Δήμο Αθηναίων.

  21/11 2006

  Ίλυδα: Νέος Οικονομικός Διευθυντής

  Νέος Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας ο κ. Ντούρας Γεώργιος

  12/07 2006

  Ίλυδα: Ολοκλήρωση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων

  Το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας Ίλυδα, συνολικού ύψους 2.902,34 χιλ. ευρώ, υλοποιήθηκε μέχρι και τις 31/12/2005, με χρηματοδότηση από τα αντληθέντα κεφάλαια της Δημόσιας Εγγραφής.

  04/07 2006

  Ίλυδα: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα (0,018 ευρώ) από τις 6/7

  Σε 0,018 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το μέρισμα για τη χρήση 2005 της εταιρείας Ίλυδα, σύμφωνα με απόφαση της εταήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 30/06/06.

  03/07 2006

  Ίλυδα: Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,018 ευρώ από τις 6/7

  Τη διανομή μερίσματος αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Ίλυδα που πραγματοποιήθηκε στις 30/6 με απαρτία 70,79 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 10.192.939...

  19/05 2006

  Ίλυδα: Από 24/05 χωρίς δικαίωμα δωρεάν μετοχών

  Λεπτομέρειες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση στις 26 Απριλίου.

  16/05 2006

  Ίλυδα: Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου

  Με την από 26.04.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των Ευρώ 4.800.000, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών και...

  12/05 2006

  Ίλυδα: Ειδικός Διαπραγματευτής η Artion

  Η Artion Χρηματιστηριακή της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους, και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την...

  Ροή Ειδήσεων