Συνεχης ενημερωση

  1,5000

  -0,0400 (-2,60%)

  • Άνοιγμα 1,4900
  • Υψηλό 1,5100
  • Χαμηλό 1,4900
  • Όγκος 3.203
  • Τζίρος 4.781 €
  • Πράξεις 15
  20/03 2009

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Τον κ. Κωνσταντίνο Κοπανιτσάνο εξέλεξε η Ιλύδα σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας μη εκτελεστικής αντιπροέδρου Μαρίας Παπαδοκωστάκη , ως νέο μη εκτελεστικό μέλος.

  09/03 2009

  Ίλυδα: Έναρξη σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

  Σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ υπέγραψε στις 9/3 η εταιρεία Ίλυδα.

  26/02 2009

  Χ.Α.: Δελτίο Τύπου

  Την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Mediterra ενέκρινε η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.

  26/01 2009

  Beta: Ανακοίνωση

  Τη μη ανανέωση της σύμβασης ειδικής Διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ίλυδας αποφάσισε από κοινού με την εταιρεία η Beta ΧΑΕΠΕΥ.

  14/01 2009

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Εγκρίθηκε από την Νομαρχία Αθηνών η απόσχιση κλάδου της Ίλυδας και η εισφορά και απορρόφησή του από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Ι ΤΒΑ TELECOM.

  01/12 2008

  Ίλυδα: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Την απόσχιση του κλάδου "Διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και λοιπών μέσων" αποφάσισε μεταξλυ άλλων η έκτακτη γενική συνέλευση της Ίλυδας.

  07/11 2008

  Ίλυδα: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Ίλυδα στις 28/11/08 και ώρα 18:00.

  04/11 2008

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Την απόσχιση από την Ίλυδα του κλάδου διασύνδεσης απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και την απορρόφησή του από τη θυγατρική Ι ΤΒΑ Telecom αποφάσισαν στις 30/10 τα Δ.Σ. των 2 εταιρειών.

  16/10 2008

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για εξαγορά εταιρείας

  Στην κατά 100% εξαγορά της "Logi Active", έναντι συνολικού τιμήματος 60.000 ευρώ, προχώρησε η Ίλυδα Πληροφορική Α.Ε.

  04/09 2008

  Ίλυδα: Ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην Ίλυδα.

  25/06 2008

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 7ης Ιουλίου 2008.

  25/06 2008

  Ίλυδα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την διανομή μερίσματος 0,0215 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση της εταιρείας.

  10/06 2008

  Ίλυδα: Ετήσιο δελτίο χρήσης 2007

  Δημοσίευσε σήμερα, 10/6, η Ίλυδα το ετήσιο δελτίο χρήσης 2007 σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

  04/06 2008

  Ίλυδα: Πρόσκληση ετήσιας γενικής συνέλευσης

  Σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Ίλυδα.

  23/05 2008

  Ίλυδα: Ανανέωση ειδικής διαπραγμάτευσης

  Ενέκρινε το Χ.Α. την ανανέωση της ιδιότητας της Merit ΧΑΕΠΕΥ ως ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Ίλυδας.

  23/05 2008

  Ίλυδα: Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης

  Η Merit ΧΑΕΠΕΥ απέκτησε την ιδιότητα του ειδικού ιδιαπραγματευτή επί της μετοχής της Ίλυδας.

  14/05 2008

  Ίλυδα: Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων

  Την 07η Μαϊου 2008 υπογράφηκε σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

  13/05 2008

  Ίλυδα: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ύψους 64.570,19 ευρώ, προέκυψαν για την Ίλυδα, ύστερα από φορολογικό έλεγχο που διεξήχθη το α΄τρίμηνο του 2008.

  13/05 2008

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

  Με 4,75% ο κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης στην Ίλυδα.

  08/05 2008

  Ίλυδα: Με 4,75% στα δικαιώματα ψήφου ο κ. Στ. Γκινοσάτης

  Σε 4,75% από 5,13% διαμορφώνεται το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο Σταμάτιος Γκινοσάτης στην εταιρεία Ίλυδα Α.Ε.

  08/05 2008

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

  Ο μέτοχος της εταιρείας Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος με την από 6.5.2008 επιστολή του ενημέρωσε την εταιρεία ότι προέβη στις 5 Μαίου 2008 σε πώληση 50.000 μετοχών.

  25/01 2008

  Ίλυδα: Έναρξη ειδικής διαπραγμάτευσης

  Στις 30 Ιανουαρίου αρχίζει η ειδική διαπραγμάτευση των μετοχών της Ίλυδα.

  29/10 2007

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7.200.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.400.000 κοινές άυλες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

  24/08 2007

  Ίλυδα: Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής

  Στην αγορά 5.000 μετοχών της ΄Ιλυδα Πληροφορικής Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου προχώρησε στις 23/8/2007 ο κ. Ανυφαντάκης Βασίλειος, μέτοχος και πρόεδρος του Δ.Σ.

  09/08 2007

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για υπογραφή συμφωνίας

  Στην υπογραφή συμφωνίας με την Alter Channel Ελεύθερη Τηλεόραση Α.Ε. προχώρησε η εταιρεία Ίλυδα Πληροφορική Α.Ε.

  19/06 2007

  Ίλυδα: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προτεινομένη διανομή κερδών και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,0215 Ευρώ ανά μετοχή.

  19/06 2007

  Ίλυδα: Ανακοίνωση καταβολής μερίσματος χρήσεως 2006

  H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου 2007 ενέκρινε την διανομή μερίσματος ύψους 0,0215 Ευρώ ανά μετοχή.

  24/05 2007

  Ίλυδα: Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης

  Η εταιρεία MERIT ΑΧΕΠΕΥ απέκτησε την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

  09/05 2007

  Ίλυδα: Λήξη ειδικής διαπραγμάτευσης

  Η εταιρία ARTION ΑΧΕΠΕΥ ανακοινώνει ότι, η σύμβαση Eιδικής Διαπραγματευσης επί των μετοχών της εταιρίας ΙΛΥΔΑ Α.Ε., λήγει στις 14-05-2007.

  30/04 2007

  Ίλυδα: Διάθεση ετήσιου δελτίου χρήσης 2006

  Τη διάθεση του ετήσιου δελτίου χρήσης 2006 ανακοίνωσε η Ίλυδα.