Συνεχης ενημερωση

  1,5200

  0,0200 (1,33%)

  • Άνοιγμα 1,4900
  • Υψηλό 1,5400
  • Χαμηλό 1,4800
  • Όγκος 11.781
  • Τζίρος 17.601 €
  • Πράξεις 24
  15/10 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2007.

  11/07 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα.

  01/07 2013

  Ίλυδα: Αποφάσεις ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου Δ.Σ. ενέκριναν οι μέτοχοι της Ίλυδα.

  07/06 2013

  Ίλυδα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ...

  27/03 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB.

  21/03 2013

  Ίλυδα: Οικονομικό ημερολόγιο έτους 2013

  Στις 29 Μαρτίου η ανακοίνωση και δημοσίευση στον τύπο των ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2012.

  07/02 2013

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Ο κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, μεταβίβασε στις 5.2.2013 συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 173.700 κοινές μετά ψήφου...

  07/02 2013

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  ο Κ. Ιάσων Ανυφαντάκης, πρόσωπο συνδεδεμένο με τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη, Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο, απέκτησε στις 5.2.2013 συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 173.700 κοινές...

  06/02 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η κ. Δανάη Ανυφαντάκη του Βασιλείου απέκτησε στις 4.2.2013 συνεπεία εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως 312.500 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της εταιρείας.

  06/02 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου Βασιλείου Ανυφαντάκη του Αποστόλου από 5.303.829 (ποσοστό 58,93%) ανέρχεται σε 4.741.329 (ποσοστό 52,68%) επί του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου της...

  06/02 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Ποσοστό 2,78% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Ίλυδα απέκτησε στις 4 Φεβρουαρίου η Λυδία Ανυφαντάκη του Βασιλείου, πρόσωπο συνδεδεμένο σύμφωνα με το Ν.3340/2005 με τον κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη του ...

  06/02 2013

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 562.500 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών προς τις θυγατέρες του Δανάη Ανυφαντάκη και Λυδία Ανυφαντάκη προέβη στις 4/2 ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της...

  21/11 2012

  Ίλυδα: Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2006

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2006.

  31/08 2012

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Εξεδόθησαν φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.

  17/07 2012

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Η 19η Ιουλίου ορίστηκε ως η ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Ίλυδα κατά 0,08 ευρώ στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

  13/07 2012

  Δελτίο Τύπου Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 37.797.375 δικαιωμάτων προτίμησης επί των μετοχών της Τηλέτυπος ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη ...

  30/04 2012

  Ίλυδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον...

  12/04 2012

  Ίλυδα: Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού

  Το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  12/04 2012

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για τροποποιήσεις Καταστατικού

  Προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 5 παρ. 1 του Καταστατικού της, συνεπεία της προτεινομένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

  05/04 2012

  Ίλυδα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης για τις 27/4, ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε η διοίκηση της Ίλυδας όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 720.000 ευρώ.

  28/03 2012

  Ίλυδα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Παρασκευή, 30 Μαρτίου η ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετήσιων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2011.

  23/12 2011

  Ίλυδα: Μεταβίβαση ποσοστού της Prosvasis

  Η διοίκηση της εταιρείας ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. ...

  14/10 2011

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2005 (1/1/2005-31/12/2005).

  18/08 2011

  Ilyda: Announcement

  Transfer of the shares of the "ILYDA S.A. to the Medium & Small Capitalisation Category.

  18/08 2011

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης θα διαπραγματεύονται από την Παρασκευή, 19 Αυγούστου οι μετοχές της Ίλυδας.

  26/07 2011

  Ίλυδα: Αποφάσεις ετήσιας μετ’ αναβολής τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η μετ’ αναβολή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ίλυδα στις 25/7.

  30/06 2011

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Στις 25/7 ημέρα Δευτέρα η μετ΄ αναβολής ετήσια Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ίλυδα.

  28/06 2011

  Beta ΧΑΕΠΕΥ: Λήξη σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

  Στις 30 Ιουνίου λήγει η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της Beta ΧΑΕΠΕΥ με την Ίλυδα.

  20/06 2011

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Στην αγορά 3.700 μετοχών της Ίλυδα προέβη στις 23/5 ο κ. Ανυφαντάκης Βασίλειος.

  31/05 2011

  Ίλυδα: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 29/6 αποφάσισε η διοίκηση της Ίλυδας.

  Ροή Ειδήσεων