Συνεχης ενημερωση

  1,4850

  -0,0300 (-1,98%)

  • Άνοιγμα 1,5150
  • Υψηλό 1,5900
  • Χαμηλό 1,4500
  • Όγκος 24.417
  • Τζίρος 37.356 €
  • Πράξεις 68
  26/06 2017

  Ίλυδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον...

  26/04 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ιλυδα α.ε.: Ανακοινωση οικονομικου ημερολογιου

  27/04 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  22/04 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής

  Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"  και τον...

  19/04 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής...

  05/04 2016

  Ίλυδα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

  28/03 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β )  και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του...

  30/11 2015

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Αθήνα, 30/11/2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 H Εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ , σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο ...

  28/09 2015

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής...

  28/09 2015

  Ίλυδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής...

  28/09 2015

  Ίλυδα: Αγορά ιδίων μετοχών

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής...

  25/09 2015

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Η κα. Μαρία Παπαδοκωστάκη προέβη στις 25/09.2015 σε αγορά 312.500 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας.

  14/09 2015

  Ίλυδα: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

  Η εταιρεία έχει αγοράσει και κατέχει συνολικά (μετά και τις παραπάνω αγορές) 322.112 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,54% του μετοχικού της κεφαλαίου.

  06/08 2015

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Την εξωχρηματιστηριακή αγορά 162.433 ιδίων μετοχών της εταιρείας Ίλυδα, με μέση τιμή κτήσης 0,665 Ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 108.017,94 ευρώ, γνωστοποίησε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

  04/05 2015

  Ίλυδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον...

  08/04 2015

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών θα τεθεί, μεταξύ άλλων, επί τάπητος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ίλυδα που θα πραγματοποιηθεί την 30η Απριλίου 2015.

  26/03 2015

  Ίλυδα: Aνακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

  Μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2014 θα προτείνει η εταιρεία.

  14/11 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 90.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Ίλυδα, ονομαστικής αξίας 0,90 ευρώ εκάστης.

  31/10 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Κατά ποσοστό 51,23%, με την καταβολή συνολικού ποσού 41.496,30 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 46.107 νέες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, καλύφθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της...

  09/10 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ   ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ...

  01/09 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

  02/07 2014

  Ίλυδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

   Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής για...

  27/06 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Σχέδιο Τροποποίησης του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.

  19/06 2014

  Ίλυδα: Έκθεση Δ.Σ. για ΑΜΚ

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4.1 και 4.1.4.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Ι. Πληροφορίες σχετικά με τον...

  06/06 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για την προαναγγελία της γ.σ.

  Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνέλευση της 30ης Ιουνίου.

  27/03 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Στις 31/3 τα ετήσια αποτελέσματα χρήσης 2013.

  24/03 2014

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Συμμετοχή στην "ILYDA (UK) Limited".

  04/12 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  H Εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης...

  04/12 2013

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  H Εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τον ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια σχετικής γνωστοποίησης...