Συνεχης ενημερωση

  0,3720

  0,0140 (3,91%)

  • Άνοιγμα 0,3780
  • Υψηλό 0,3780
  • Χαμηλό 0,3600
  • Όγκος 5.143
  • Τζίρος 1.875 €
  • Πράξεις 10
  10/06 2019

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Ετήσια τακτική ΓΣ στις 2 Ιουλίου.

  04/06 2019

  Ίλυδα: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής γενικής συνέλευσης.

  22/04 2019

  Ίλυδα: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018 θα προτείνει το Δ.Σ. στη Γ.Σ.

  Στις 24 Απριλίου τα οικονομικά αποτελέσματα.

  04/06 2018

  Ίλυδα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)   Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ...

  30/10 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Τι αποφάσισε η έκτακτη γ.σ.

  26/09 2017

  Ίλυδα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ...

  18/09 2017

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Λόγω ακύρωσης/διαγραφής του συνόλου των ιδίων μετοχών της σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Ιουλίου 2017, ο αριθμός και το ποσοστό των ιδίων μετοχών της...

  18/09 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής η...

  13/09 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για την διαγραφή/ακύρωση ιδίων μετοχών της Εταιρείας Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ...

  04/08 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για μεταβολή αριθμού δικαιωμάτων ψήφου

  Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 3556/2007

  31/07 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Εγκρίθηκε η διόρθωση/τροποποίηση της αποφάσεως αναφορικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ειδικότερα ενέκρινε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό...

  10/07 2017

  Ίλυδα: Τι θα συζητήσει η τακτική γενική συνέλευση της 31ης Ιουλίου

  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

  26/06 2017

  Ίλυδα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον...

  26/04 2017

  Ίλυδα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ιλυδα α.ε.: Ανακοινωση οικονομικου ημερολογιου

  27/04 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Την 26η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Δήμος Αθηναίων Αττικής, οδός Αδριανείου αριθ. 29), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  22/04 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής

  Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος-μέλος καταγωγής Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"  και τον...

  19/04 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής...

  05/04 2016

  Ίλυδα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ...

  28/03 2016

  Ίλυδα: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016 Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1β )  και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του...

  30/11 2015

  Ίλυδα: Ανακοίνωση

  Αθήνα, 30/11/2015 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2014 H Εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ , σε εφαρμογή των διατάξεων της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο ...

  28/09 2015

  Ίλυδα: Γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." (εφεξής...