Συνεχης ενημερωση

  EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΕΧ)

  0,7000

  -0,0400 (-5,41%)

  • Άνοιγμα 0,7000
  • Υψηλό 0,7000
  • Χαμηλό 0,7000
  • Όγκος 2.000
  • Τζίρος 1.400 €
  • Πράξεις 1
  13:31 16/07

  Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Ματαίωση γενικής συνέλευσης και παράταση της θητεία του ΔΣ

  Η "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (η "Euroxx") ανακοινώνει ότι  η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ματαιώθηκε διότι τόσο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής ...

  17:13 02/07

  Euroxx: Γνωστοποίηση μεταβολής μετοχών και δικαιωματων ψηφου

  Δείτε την ανακοίνωση. Ανακοίνωση

  07/02 2020

  Euroxx: Γνωστοποίηση μεταβολής ποσοστών βασικών μετόχων

  Κατόπιν ολοκλήρωσης της συγχώνευσης  με απορρόφηση της εταιρίας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ"

  07/01 2020

  Euroxx: Ανακοίνωση

  Περί ματαίωσης ΕΓΣ.

  20/12 2019

  Euroxx: Στις 3 Ιανουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000) Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η...

  01/10 2019

  Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Ανακοίνωση

  Τι αποφάσισε η έκτακτη γ.σ.

  24/09 2019

  Euroxx: Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας, καθότι δεν παραστάθηκε κανείς μέτοχος.

  23/08 2019

  Euroxx: Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση

  Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης

  23/08 2019

  Euroxx: Στις 24/9 η έκτακτη Γενική Συνέλευση

  Για μείωση μετοχικού κεφαλαίου και έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Αττικές Επενδύσεις.

  23/08 2019

  Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Ανακοίνωση

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή η "απορροφώσα") γνωστοποιεί ότι στις 22.08.2019 το Διοικητικό της...

  03/06 2019

  Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Ανακοίνωση

  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" (εφεξής η "Εταιρεία" ή η "απορροφώσα") γνωστοποιεί ότι στις 31.05.2019 το Διοικητικό της...

  10/08 2018

  Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Αποφάσιες γενικής συνέλευσης

  Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Αυγούστου 2018 στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί...

  18/07 2018

  Euroxx ΑΧΕΠΕΥ: Ανακοίνωση

  Για την προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης.

  01/06 2018

  Euroxx ΑΕΠΕΥ: Πώληση 200.000 μετοχών από κ. Γ. Πολίτη

  Συνεπεία της συναλλαγής αυτής τα δικαιώματα ψήφου του Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου Πολίτη  κατήλθαν από 5,00 % σε 2,96%.