Συνεχης ενημερωση

  ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. (ΕΥΒΡΚ)

  0,0080

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0080
  • Υψηλό 0,0080
  • Χαμηλό 0,0080
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  22/05 2019

  Eurobrokers: Οι αποφάσεις της τακτικής ΓΣ

  Παραμένει το ίδιο Δ.Σ.

  05/09 2018

  Eurobrokers: Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

  Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει στις 5/9/2021.

  03/08 2018

  Eurobrokers: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  30/04 2018

  ΕΧΑΕ: Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobrokers

  Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  03/10 2017

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2017.

  02/10 2017

  ΕΧΑΕ: Ανακοίνωση

  Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobrokers.

  06/09 2017

  Eurobrokers: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ TAKTIΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την...

  29/06 2017

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το Αρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, με την από...

  28/04 2017

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε (800) χιλ € έναντι (1.003) χιλ € της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

  09/02 2017

  Eurobrokers: Γνωστοποίηση νέου υπευθύνου επίβλεψης λογιστηρίου

  Αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Πολίτη από τον κ. Ευάγγελο Μαυρογιάννη στη θέση του υπευθύνου επίβλεψης του λογιστηρίου της εταιρείας

  09/02 2017

  Eurobrokers: Γνωστοποίηση- νέου εσωτερικού ελεγκτή

  Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας ο κ. Γεώργιος Ντεκίδης, σε αντικατάσταση της Σοφίας Τσούμπελη.

  30/09 2016

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Κέρδη ανά μετοχή, έναντι ζημιών πέρυσι, εμφανίζει η Eurobrokers στο α' εξάμηνο.

  05/07 2016

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το  Αρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, σε...

  16/06 2016

  Eurobrokers: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

  Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι, με την από 15 Ιουνίου 2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο επταμελές Δ.Σ.

  10/06 2016

  Eurobrokers: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δείτε τις αποφάσεις στο συνημμένο αρχείο. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  03/06 2016

  Eurobrokers: Γνωστοποίηση κράτους μέλους προέλευσης

  Το Κράτος - Μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  02/06 2016

  Eurobrokers: Γνωστοποίηση αλλαγών ανώτατων διευθυντικών στελεχών

      Σύμφωνα με το  Άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο...

  16/05 2016

  Eurobrokers: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 68522003000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  16/05 2016

  Eurobrokers: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου

  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την 10/6/2016 αντί της 30/6/2016, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

  31/03 2016

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το...

  08/03 2016

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία "ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε."  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα: α) ...

  17/02 2016

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το  άρθρο 2 παράγραφος 2ε της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό...

  29/12 2015

  Eurobrokers: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το  άρθρο 2 παράγραφος 2 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, στις...

  14/12 2015

  Eurobrokers: Ανακοίνωση μεταβίβασης ακινήτων

  Στις 11/12/2015 υπεγράφη το υπ' αριθμ. 5290 συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταξύ της εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. για την μεταβίβαση δυο ακινήτων της εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης (9ο χλμ. ...