Συνεχης ενημερωση

  0,0800

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  18/06 2012

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ.

  Διενεργήθηκε στις 16 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των κοινών ονομαστικών μετοχών.

  08/06 2012

  Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρείας, την 16/06/2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19 .00, στα γραφεία επί της οδού Αμφιπ όλεως 32 & Κοζάνης 23 , στην Αθήνα , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων...

  21/03 2012

  Εμπορικός Δεσμός: Ανακοίνωση

  Τη σύνθεση του Δ.Σ. ανακοίνωσε η Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ.

  22/11 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 45,65% την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.

  04/11 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 22/11 η έκτακτη γενική συνέλευση για αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων.

  01/07 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις Γ.Σ. (μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών)

  Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι διενεργήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών.

  01/07 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις Γ.Σ. (μετόχων κατόχων κοινών μετοχών)

  Διενεργήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των κοινών ονομαστικών μετοχών.

  09/06 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση των κ.κ. κατόχων προνομιούχων μετοχών

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών στις 30/6 αποφάσισε ο Εμπορικός Δεσμός.

  09/06 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων κατόχων κοινών μετοχών

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης...

  09/06 2011

  Εμπορικός Δεσμός: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ.

  Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων και του χρονοδιαγράμματος της αποφασισθείσης...

  21/12 2010

  Εμπ. Δεσμός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση με μετρητά του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εμπορικός Δεσμός, που αποφασίσθηκε την 15/01/2002 μέχρι 30/06/2011.

  25/11 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Προαναγγελία έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Έκτακτη γενική συνέλευση για τις 17/12 έχει προγραμματίσει η διοίκηση του Εμπορικού Δεσμού.

  30/06 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης (ΠΟ)

  Τη διενέργεια τακτικής γενικής συνέλευσης στις 30/6, ανακοίνωσε η Εμπορικός Δεσμός.

  30/06 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης (ΚΟ)

  Τις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας στις 30/6, ανακοίνωσε η Εμπορικός Δεσμός.

  14/06 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

  Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας, κάτοχοι των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

  14/06 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

  Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας, κάτοχοι των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/6/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

  10/06 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση για τον Εμπορικό Δεσμό

  Οι μετοχές της Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ παραμένουν σε αναστολή διαπραγμάτευσης καθώς η εταιρεία δεν προέβη εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αρθεί η παράβαση ...

  01/06 2010

  Χ.Α.: Ανακοίνωση

  Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εμπορικός Δεσμός.

  31/05 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις για την επιτήρηση των μετοχών της εταιρείας.

  01/04 2010

  Εμπορικός Δεσμός: Ανακοίνωση

  Διευκρινίσεις για επιτήρηση μετοχών.

  30/11 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Ανακοίνωση

  Τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να βγει από την κατηγορία "υπό επιτήρηση" ανακοίνωσε η Εμπορικός Δεσμός.

  26/11 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. κατόχων προνομιούχων μετοχών

  Η Γενική Συνέλευση της Εμπορικός Δεσμός ομόφωνα με ποσοστό 45,34% ενέκρινε όλες τις αποφάσεις και για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτές ελήφθησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των...

  26/11 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις έκτακτης Γ.Σ. κατόχων κοινών μετοχών

  Την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση με μετρητά του Μετοχικού Κεφαλαίου αποφάσισε η Γ.Σ. της Εμπορικός Δεσμός.

  31/08 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Ανακοίνωση

  Ενέργειες για άρση επιτήρησης.

  30/06 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Αποφάσεις Γ.Σ. κατόχων προνομιούχων μετοχών

  Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε όλες τις αποφάσεις και για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτές ελήφθησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών ονομαστικών μετά...

  09/06 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Προαναγγελία Γ.Σ. Προνομιούχων Μετοχών

  Στις 30/6 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων.

  09/06 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

  Στις 30/6 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Εμπορικός Δεσμός ΑΕΒΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αναπροσαρμογή του τρόπου διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων.

  01/06 2009

  Εμπορικός Δεσμός: Ανακοίνωση

  Σε επιτήρηση οι μετοχές από το Σεπτέμβριο του 1999.

  Ροή Ειδήσεων