Συνεχης ενημερωση

  1,3100

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/12 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διασυνοριακής συγχώνευσης

  Στις 14/12 η υπογραφή της τελικής βέλγικης συμβολαιογραφικής πράξης για την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης.

  08/12 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Έντυπο δήλωσης επιλογής

  Σχετικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση μεταξύ των εταιριών Cenergy Holdings και ΕΛΚΑ.

  08/12 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Τι αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση.

  25/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Έκθεση Δ.Σ/ (ορθή επανάληψη)

  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3777/2009 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ...

  24/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Έκθεση του Δ.Σ.

  Προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

  24/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

  Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25 ή αποστέλλεται στο fax: 210...

  20/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Περίληψη του κοινού σχεδίου σύμβασης διασυνοριακής συγχώνευσης.

  20/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Διάθεση εγγράφων στους μετόχους

  Η  "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (στο εξής "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ")  ανακοινώνει στο κοινό ότι, σε συνέχεια της καταχωρίσεως, στις 17-10-2016, στο Γενικό Εμπορικό...

  18/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Καταχωρήθηκε, στις 17-10-2016, στο ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας το από 26-9-2016 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχωνεύσεως.

  03/10 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Φορολογικό πιστοποιητικό

  Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Εταιρεία για την χρήση 2015.

  26/09 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, τα Διοικητικά Συμβούλια 1) της βελγικής, μη εισηγμένης θυγατρικής εταιρίας της Viohalco S.A. (εφεξής "Viohalco"), Cenergy Holdings SA (εφεξής "Cenergy Holdings")...

  30/08 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Κέρδη ύψους 60 χιλ. ευρώ κατέγραψε στο α' εξάμηνο του 2016 η Ελληνικά Καλώδια.

  16/08 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σημειώματος

  Είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.cablel.com ).

  15/07 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. οι αποφάσεις της από 8 Ιουνίου 2016 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΜΜ.ΕΠ. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ".

  15/07 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 8η Ιουνίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας ...

  10/06 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Συγκρότηση σε σωμα του Δ.Σ.

  Σας γνωρίζουμε ότι στις 8 Ιουνίου 2016 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τις αποφάσεις της Γ.Σ., εξέλεγξε το Προεδρείο του και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1.-...

  08/06 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση για τις αποφάσεισ γενικής συνέλευσης

  Τι αποφασίσθηκε στη γενική συνέλευση της εταιρείας.

  18/05 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ".

  18/05 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1β και 4.1.4.3.1 παρ. 2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

  05/05 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 281701000 Σύμφωνα...

  05/05 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Κράτος –μέλος προέλευσής της εταιρείας είναι η Ελλάδα

  Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4374/2016, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό πως το κράτος –μέλος προέλευσής της είναι...

  21/04 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.), πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας...

  14/04 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση για επιχειρηματικές-οικονομικές εξελίξεις

  Σύναψη δύο συμβάσεων με τη γερμανική εταιρία διαχείρισης συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας TenneT για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα.

  08/04 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2016

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1β και 4.1.4.3.1 παρ. 2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

  01/04 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" (στο εξής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 31 Μαρτίου 2016 τα Διοικητικά...

  11/03 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου (ορθή επανάληψη)

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 παρ. 1β και 4.1.4.3.1 παρ. 2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ακολούθως:

  10/03 2016

  Ελληνικά Καλώδια: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων 2015

  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 480 εκατ. ευρώ το 2015, αυξημένος κατά 33% έναντι του 2014 (359 εκατ. ευρώ). Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων...