Συνεχης ενημερωση

  1,6000

  0,0400 (2,56%)

  • Άνοιγμα 1,5750
  • Υψηλό 1,6000
  • Χαμηλό 1,5600
  • Όγκος 4.048
  • Τζίρος 6.393 €
  • Πράξεις 25
  31/03 2010

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2009

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2009 της εταιρείας δημοσιεύτηκαν σήμερα 31/03/2010.

  12/01 2010

  ΕΚΤΕΡ: Πώληση ακινήτου

  Στην πώληση ακινήτου επί της οδού Νίκης 15, προχώρησε η Εκτέρ.

  07/01 2010

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σε λύση της από 30/06/2006 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου με την ΑΤΕ Leasing, προέβη η Εκτέρ στις 05/01.

  05/01 2010

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σε τροποίηση του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., προβαίνει η ΕΚΤΕΡ.

  24/11 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες εννιαμήνου 2009 της ΕΚΤΕΡ δημοσιεύτηκαν σήμερα 24/11/2009 στον Τύπο και είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα.

  16/11 2009

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση μεταβολών επί δικαιωμάτων ψήφου

  Στο 5,851% το ποσοστό του κ. Άγγελου Παπαγεωργίου στις 12/11.

  25/09 2009

  EKTEΡ: Ανακοίνωση

  Στο 3% κατήλθε το ποσοστό της Redale Limited στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκτέρ στις 24/9.

  28/08 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σήμερα, 28/8, δημοσιεύτηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου της εταιρείας.

  30/06 2009

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος / πληρωμής μερίσματος

  Την διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανα μετοχή για τη χρήση 2008 καθώς και την αποκοπή του στις 27 Ιουλίου, αποφάσισε η ΕΚΤΕΡ, στις 26/6.

  29/06 2009

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία εξέλεξε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ.

  29/06 2009

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Στα 0,05 ευρώ ανα μετοχή το μερίσμα για την χρήση 2008.

  16/06 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Ο κ. Κυριάκος Χριστόφας ανέλαβε καθήκοντα Προισταμένου Λογιστηρίου, σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Αλεξανδρή.

  29/05 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του τριμήνου.

  20/05 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Ο κ. Ελευθέριος Λαμπρίδης διορίστηκε ως υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Ευάγγελου Σταματίου.

  06/05 2009

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση μεταβολών επί δικαιωμάτων ψήφου

  Στο 3,914% από 5,79% κατήλθε στις 29/4 το άμεσο ποσοστό της Παππά Σουλτάνας - Αλεξάνδρας επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΚΤΕΡ.

  31/03 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2008

  Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της Εκτέρ για το 2008.

  18/03 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εκτέρ προέβη stiw 17/3 η Νικίας.

  11/03 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 300 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 181,50 ευρώ, προέβη στις 10/3 η Νικίας.

  09/03 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά .105 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 2.434,20 ευρώ, προέβη στις 6/3 η Νικίας.

  06/03 2009

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 920 μετοχών της Εκτέρ προέβη η Νικίας στις 5/3.

  04/03 2009

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 1.000 μετοχών της Εκτέρ προέβη η Νικίας στις 3/3.

  27/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 400 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 258 ευρώ, προέβη στις 26/2 η Νικίας.

  26/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 800 μετοχών της Εκτέρ προέβη η Νικίας στις 25/2.

  23/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 120 ευρώ, προέβη στις 19/2 η Νικίας.

  17/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στην αγορά 200 κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 120,00 ευρώ προέβη στις 16/2 η ΝΙΚΙΑΣ.

  16/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στην αγορά 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ προχώρησε η ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. στις 13/02/2009. Η συναλλαγή ανήλθε στα 708,80 ευρώ.

  11/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 100 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 59 ευρώ, προέβη στις 10/2 η Νικίας.

  10/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 400 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 234,40 ευρώ, προέβη στις 9/2 η Νικίας.

  09/02 2009

  ΕΚΤΕΡ: Αγορά μετοχών από υπόχρεο πρόσωπο

  Σε αγορά 1.300 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΚΤΕΡ, συνολικής αξίας 768 ευρώ, προέβη στις 6/2 η Νικίας.