Συνεχης ενημερωση

  1,5200

  -0,0050 (-0,33%)

  • Άνοιγμα 1,5450
  • Υψηλό 1,5450
  • Χαμηλό 1,5200
  • Όγκος 1.001
  • Τζίρος 1.521 €
  • Πράξεις 3
  21/01 2014

  ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση έργου

  Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψε σε κοινοπρακτική μορφή με την εταιρεία Τάλως ΑΤΕ, η θυγατρική της ΕΚΤΕΡ εταιρεία Ιφικλής ΑΕ.

  17/12 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Στην αγορά 1.483.040 μετοχών της ΕΚΤΕΡ προέβη η "Πολυκράτης Α.Ε.", συνδεδεμένο πρόσωπο με μέλη του δ.σ. της εταιρείας.

  29/11 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Τα αποτελέσματα εννεαμήνου θα αναρτηθούν σήμερα Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  12/11 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση λόγω ολικής άρσης συστάσεως ενεχύρου εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας και εκχώρησης ισόποσων άμεσων δικαιωμάτων ψήφου στην Alpha Bank, επί 1.483.040 μετοχών της...

  08/11 2013

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, καθώς και των από 07.11.2013 και...

  01/11 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υπέγραψε στις 31 Οκτωβρίου 2013 η ΕΚΤΕΡ.

  30/08 2013

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εξαμήνου 2013

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. - 30.06.2013 και τα Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου...

  11/07 2013

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Το έμμεσο ποσοστό του ΤΧΣ υπερέβη το ποσοστό 10% των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

  10/07 2013

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Μεταβολές στα ποσοστά ΑΕΓΕΚ και Alpha Bank.

  04/07 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Στις 2 Ιουλίου 2013, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.

  28/06 2013

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας,...

  05/06 2013

  ΕΚΤΕΡ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 28 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), αποφάσισε η διοίκηση της ΕΚΤΕΡ.

  31/05 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες Τριμήνου 2013 της εταιρείας δημοσιεύτηκαν σήμερα 31/05/2013.

  29/03 2013

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών 2012

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 2012 της εταιρείας, είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα.

  28/03 2013

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της με αρ. πρωτ. 1257/27.03.2013 επιστολής της σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και την πιθανή τους επίπτωση στις δραστηριότητες του ομίλου μας,...

  27/03 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υπέγραψε στις 27 Μαρτίου η ΕΚΤΕΡ.

  22/03 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2013: Ανακοίνωση της...

  29/01 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Στην υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού υπεργολαβίας, για την εκτέλεση τμήματος των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του υπό κατασκευή Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας προχώρησε η ΕΚΤΕΡ.

  24/01 2013

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ.

  30/11 2012

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εννεαμήνου 2012

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες εννιαμήνου 2012 της εταιρείας δημοσιεύτηκαν σήμερα 30/11/2012.

  13/11 2012

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Σε τροποποίηση του από 28/11/2007 προγράμματος έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου με την "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.", που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά ακινήτου, προχώρησε η ΕΚΤΕΡ.

  07/11 2012

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της...

  07/11 2012

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της...

  24/10 2012

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η συγκληθείσα α’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση δεν συγκροτήθηκε νόμιμα, λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  23/10 2012

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Ανάδοχος του έργου "ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ" του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, υπογράφοντας τη σχετική σύμβαση στις 22 Οκτωβρίου, ανακηρύχθηκε η η Κοινοπραξία "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. – ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε....

  15/10 2012

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων

  Στο 21,744% από 0,4684% αυξήθηκε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην ΕΚΤΕΡ η Νικίας Α.Ε.

  12/10 2012

  ΕΚΤΕΡ: Αλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.

  Νέο οκταμελές διοικητικό συμβούλιο, με πενταετή θητεία, εξέλεξε η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

  12/10 2012

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέχθηκε κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ.

  21/09 2012

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση σχετική με τροποποιήσεις του καταστατικού

  Εχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

  21/09 2012

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 12η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας.

  Ροή Ειδήσεων