Συνεχης ενημερωση

  1,3200

  -0,0600 (-4,35%)

  • Άνοιγμα 1,3700
  • Υψηλό 1,3700
  • Χαμηλό 1,3200
  • Όγκος 19.061
  • Τζίρος 25.860 €
  • Πράξεις 88
  26/11 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007.

  08/10 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη εκδόθηκαν για την ΕΚΤΕΡ και τη θυγατρική της Ιφικλής Α.Ε., μετά από την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τον...

  18/09 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοίνωσε – στις 08.07.2015 – ότι η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08.07.2015 αποφάσισε:  (α)  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά...

  10/09 2015

  ΕΚΤΕΡ: Συμπληρωματική ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως...

  10/09 2015

  ΕΚΤΕΡ: Εξάλειψη και διαγραφή προσημείωσης υποθήκης

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., μετά την ολοσχερή εξόφληση του χρεολυτικού δανείου με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την διαγραφή της προσημείωσης υποθήκης ποσού €1.950.000,00, επί...

  31/08 2015

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2015...

  08/07 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΚΤΕΡ κατά το ποσό των €450.000,00, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,04, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους...

  09/06 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Υπερέβη το 25% το ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΚΤΕΡ που κατέχει ο κ. Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του Δ.Σ.

  04/06 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση σχετική με τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας

  Στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3556/2007 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΚΤΕΡ ΑΕ, που θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00,...

  04/06 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για την απορρόφηση σωρευμένων ζημιών και την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

  29/05 2015

  ΕΚΤΕΡ: Αποτελέσματα α' τριμήνου

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015...

  31/03 2015

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2014 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 31...

  24/03 2015

  Εκτέρ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2015: Ανακοίνωση των...

  19/03 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σε συνέχεια προγενέστερης ενημέρωσης σχετικά με την υπογραφή σύμβασης χρεολυτικού δανείου με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ποσού €3.500.000,00 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι...

  28/11 2014

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εννιαμήνου 2014

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01. - 30.09.2014...

  03/10 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην υπογραφή σύμβασης χρεολυτικού δανείου με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (μέσω ΕΙΒ), βάσει της οποίας χορηγήθηκε δάνειο ποσού €...

  29/08 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. - 30.06.2014...

  09/07 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου.

  27/06 2014

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εκτέρ.

  04/06 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου.

  30/05 2014

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών τριμήνου 2014

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τριμήνου 2014 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 30 Μαίου.

  05/05 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας,...

  23/04 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Αναβλήθηκε για τις 5 Μαΐου η απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΚΤΕΡ για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας στη σημερινή συνέλευση.

  10/04 2014

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 08/04/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση των κ.κ. Παύλου Ψυλλάκη, Ιωάννη...

  28/03 2014

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2013 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή...

  28/03 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για τροποποιήσεις του Καταστατικού

  Ενόψει της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί την 23η Απριλίου 2014.

  28/03 2014

  ΕΚΤΕΡ: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Την 23η Απριλίου 2014 η έκτακτη γενική συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

  21/03 2014

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Την Παρασκευή 28 Μαρτίου η ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2013.

  31/01 2014

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 31/01/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποδέχθηκε την παραίτηση της κας Αννούλας Καμινιώτη, από...

  21/01 2014

  ΕΚΤΕΡ: Σύμβαση έργου

  Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπέγραψε σε κοινοπρακτική μορφή με την εταιρεία Τάλως ΑΤΕ, η θυγατρική της ΕΚΤΕΡ εταιρεία Ιφικλής ΑΕ.

  Ροή Ειδήσεων