Συνεχης ενημερωση

  1,3900

  0,0050 (0,36%)

  • Άνοιγμα 1,3900
  • Υψηλό 1,3950
  • Χαμηλό 1,3650
  • Όγκος 11.263
  • Τζίρος 15.454 €
  • Πράξεις 78
  30/04 2018

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών χρήσης του 2017

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2017 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30...

  07/02 2018

  ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

  Στις 06 Φεβρουαρίου 2018, υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.", ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου EDEN BEACH RESORT.

  02/11 2017

  Εκτέρ: Εκδόθηκαν Φορολογικά Πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου που...

  12/10 2017

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Νέα σύμβαση έργου.

  12/10 2017

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι προέβη στην ίδρυση μονομετοχικής (100%) εταιρείας, με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία EKTER VENTURES S.R.L.

  29/09 2017

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εξαμήνου 2017

  Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  07/08 2017

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πρόστιμο 99.858,00€.

  30/06 2017

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία "EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", ανακοινώνει, κατά το άρθρο 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι σύμφωνα...

  30/06 2017

  ΕΚΤΕΡ: Αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2017 εξέλεξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία και όρισε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Αριστείδη Παπαδόπουλο και...

  30/06 2017

  ΕΚΤΕΡ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας,...

  28/04 2017

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2016 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή...

  26/04 2017

  ΕΚΤΕΡ: Στις 28 Ιουλίου η έναρξη καταβολής μερίσματος

  Την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  24/02 2017

  ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

  Υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή ξενοδοχείου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.

  26/10 2016

  ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

  Το ποσό της σύμβασης του έργου ανέρχεται σε 24.672.241,57€ πλέον ΦΠΑ.

  14/10 2016

  ΕΚΤΕΡ: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του ΧΑ/ΕΚ

  Γνωστοποιούνται επιπρόσθετα τα παρακάτω.

  13/10 2016

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κατόπιν σχετικού ερωτήματος που έθεσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3938/12.10.2016 έγγραφο της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:   Όπως έχει ήδη...

  04/10 2016

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού ελέγχου που...

  28/09 2016

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2016...

  24/06 2016

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

  Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016.

  24/06 2016

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Εγκρίθηκε η ακατβολή μερίσματος στη Γ.Σ..

  01/06 2016

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Με την από 01/06/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα...

  27/04 2016

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Το κράτος- μέλος καταγωγής της εταιρείας είναι η Ελλάδα.

  29/03 2016

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2015

  Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2015 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 29...

  22/03 2016

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.2 και 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου...

  25/01 2016

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Yπέγραψε σύμβαση εργολαβίας με την εταιρεία BLUM ΕΛΛΑΣ η ΕΚΤΕΡ.

  27/11 2015

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εννεαμήνου

  Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01. - 30.09.2015 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  26/11 2015

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3556/2007.