Συνεχης ενημερωση

  1,3200

  -0,0600 (-4,35%)

  • Άνοιγμα 1,3700
  • Υψηλό 1,3700
  • Χαμηλό 1,3200
  • Όγκος 19.061
  • Τζίρος 25.860 €
  • Πράξεις 88
  25/11 2020

  ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

  Με τα Ην. Αραβικά Εμιράτα.

  25/11 2020

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Συμβαση ομολογιακου δανειου.

  19/11 2020

  ΕΚΤΕΡ: Νέα σύμβαση έργου

  Ανακοίνωση

  09/07 2020

  Εκτέρ: Προαναγγελία τακτικής Γ.Σ.

  Της 31ης Ιουλίου.

  19/05 2020

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση.

  22/01 2020

  Εκτέρ: Αλλαγή εσωτερικού ελεγκτή

  Σε αντικατάσταση του κ. Ελευθέριου Λαμπρίδη.

  23/12 2019

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Νέα σύμβαση έργου.

  05/11 2019

  ΕΚΤΕΡ: Αγορά μετοχών από ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ

  Συνολικής αξίας 3.262,50 ευρώ.

  18/10 2019

  ΕΚΤΕΡ: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, και τις επ' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από...

  14/10 2019

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Νέα σύμβαση έργου.

  03/09 2019

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Για νέα σύμβαση έργου.

  28/06 2019

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος.

  28/06 2019

  Εκτέρ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της ΓΣ

  Το μέρισμα για τη χρήση 2018.

  07/06 2019

  Εκτέρ: Ανακοίνωση

  Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου.

  24/04 2019

  ΕΚΤΕΡ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2018

  Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2018 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (http://www.helex.gr) καθώς και στην...

  19/04 2019

  ΕΚΤΕΡ: Στις 24 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2018

  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

  28/09 2018

  Εκτέρ: Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εξαμήνου

  Δημοσίευση στοιχείων και πληροφοριών εξαμήνου

  29/06 2018

  ΕΚΤΕΡ: Ανακοίνωση

  Πραγματοποιήθηκε η τακτική ΓΣ.