Συνεχης ενημερωση

  ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΕΒΡΟΦ)

  1,0350

  -0,0050 (-0,48%)

  • Άνοιγμα 1,0150
  • Υψηλό 1,0350
  • Χαμηλό 1,0000
  • Όγκος 5.161
  • Τζίρος 5.196 €
  • Πράξεις 12
  31/03 2012

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Αυξημένος κατά 3,31% έκλεισε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2011 και ανήλθε στις 29.548 χιλ €.

  28/03 2012

  Εβροφάρμα: Οικονομικό ημερολόγιο

  Τη μη διανομή μερίσματος για το 2011 θα προτείνει η διοίκηση της Εβροφάρμα.

  01/12 2011

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων (ορθή επανάληψη)

  Διόρθωση στις οικονομικές καταστάσης εννιαμήνου στα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων.

  30/11 2011

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 68 χιλ. ευρώ έναντι 88 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου.

  28/11 2011

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

  Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου της Εβροφάρμα ΑΒΕΕ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κυπαρίση Γεώργιου αναλαμβάνει ο κ. Γαρμπίδης Θεόδωρος.

  29/08 2011

  Εβροφάρμα: Οικονομικά αποτελέσματα α΄ εξαμήνου

  Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 30 χιλ. ευρώ έναντι 9 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου.

  28/06 2011

  Εβροφάρμα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. ανακοίνωσε η Εβροφάρμα.

  03/06 2011

  Εβροφάρμα: Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 28η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη.

  30/05 2011

  Εβροφάρμα: Αποτελέσματα τριμήνου

  Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε ο κύκλος εργασιών για το ’ τρίμηνο 2011.

  29/03 2011

  Εβροφάρμα: Αποτελέσματα 2010

  Κερδοφόρα ήταν η χρήση του 2010 για την Εβροφάρμα, καθώς τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 77 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 325 χιλ. ευρώ πέρυσι.

  30/11 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

  Διόρθωση στα δημοσιευμένα "Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010".

  29/11 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε € 88 χιλ. έναντι ζημιών € 429 χιλ της περσινής περιόδου, αυξημένα κατά € 517 χιλ.

  29/10 2010

  Εβροφάρμα: Ανάληψη καθηκόντων

  O κ. Κυπαρίσης Γεώργιος του Θεοδώρου αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δαλάτση Μαρίνου του Δημητρίου.

  31/08 2010

  Εβροφάρμα: Δελτίο Τύπου

  Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 9 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 412 χιλ. ευρώ της περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 421 χιλ. ευρώ.

  08/07 2010

  ΧΑ: Δελτίο Τύπου

  H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 10.133.067 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της MPB.

  15/06 2010

  Εβροφάρμα: Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

  Στην απόκτηση ιδίων μετοχών έως το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου αποφάσισε να προβεί η Εβροφάρμα.

  15/06 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση αποφάσεων γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της ετήσια τακτικής γενικής συνέλευσης ανακοίνωσε η Εβροφάρμα.

  10/06 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

  Στην τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της προτίθεται να προβεί η Εβροφάρμα.

  08/06 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

  Στο ποσό των 4.684,32 ευρώ η έκτακτη εισφορά.

  31/05 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τριμήνου

  Αύριο η δημοσίευση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

  28/05 2010

  Εβροφάρμα: Αποτελέσματα α΄τριμήνου

  Μείωση κερδών παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο ο όμιλος της Εβροφάρμα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

  21/05 2010

  Εβροφάρμα: Προαναγγελία Γ.Σ.

  Στις 15/06 έχει οριστεί η τακτική Γ.Σ. της εταιρείας.

  10/05 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

  Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εβροφάρμας για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005, 2006 και 2007.

  29/03 2010

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

  Στα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας η Εβροφάρμα εμφάνισε ζημιές 325 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 69 χιλ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

  28/12 2009

  Εβροφάρμα: Γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών

  Τη ματαίωση της μεταβίβασης της συμμετοχής της Εβροφάρμα στην εταιρεία CAMPUS Α.Ε αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης κατά την 28.12.09 συνεδρίασή του, κατόπιν επαναξιολόγησης των...

  26/11 2009

  Εβροφάρμα: Σχολιασμός οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου

  Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών της Εβροφάρμα για το εννεάμηνο 2009, σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.

  31/08 2009

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών για το ? εξάμηνο 2009 σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.

  29/07 2009

  Εβροφάρμα: Ανακοίνωση

  Την έναρξη του νέου υποκαταστήματος στην Αθήνα, στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στη θέση Καλιστήρι στον Ασπρόπυργο, ανακοίνωσε η Εβροφάρμα.

  25/06 2009

  Εβροφάρμα: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Τη σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε η Εβροφάρμα.

  25/06 2009

  Εβροφάρμα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 25/6 ανακοίνωσε η Εβροφάρμα.