Συνεχης ενημερωση

  Ελλ. Βιομ. Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)

  0,0750

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  02/11 2012

  ΕΒΖ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Στις 30 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

  17/10 2012

  ΑΤΕbank: Ανακοίνωση

  Δέκα είναι συνολικά οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για την πώληση πακέτου μετοχών της ΕΒΖ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αγροτικής Τράπεζας...

  28/09 2012

  ΕΒΖ: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2011/2012

  Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 2,96 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 9,34 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής χρήσης.

  24/09 2012

  EBZ: Οικονομικό ημερολόγιο 2012

  Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 30/11/2012.

  30/07 2012

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ATEBank ουδεμία επίπτωση έχουν στη εύρυθμη λειτουργία της ΕΒΖ.

  31/05 2012

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012.

  29/05 2012

  ΑΤΕBank: Ανακοίνωση

  Την υποβολή τριών δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης συμμετοχής της ΑΤΕ Bank στην εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ποσοστό 82,33%), ανακοίνωσε η τράπεζα.

  29/02 2012

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών κατστάσεων

  Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 87 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 16,5% έναντι της αντίστοιχης περσυνής περιόδου.

  28/02 2012

  HELLENIC SUGAR INDUSTRY: Restructure of the Board of Directors

  The member of the B.o.D. Mrs. Maria Tsiakiri submitted her resignation which was accepted at the 24.02.2012 session of the B.o.D.

  28/02 2012

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Την παραίτησή της από το Δ.Σ. της ΕΒΖ υπέβαλε εγγράφως το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μαρία Τσιακίρη.

  05/12 2011

  ΕΒΖ: Αποφάσεις τακτικής Γ.Σ.

  Την τροποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού που αναφέρεται στους σκοπούς της εταιρείας ενέκρινε η Γ.Σ. της ΕΒΖ.

  30/11 2011

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν κέρδη 4.270 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 2.723 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου.

  29/11 2011

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση για τροποποιήσεις Καταστατικού

  Προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 1, 6 και 7 του Καταστατικού της.

  04/11 2011

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Το Δ.Σ. καλεί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 2 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.

  30/09 2011

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων (ορθή επανάληψη)

  Ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ebit) κατά τη χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011 ύψους 6.935.027€ όταν στην αντίστοιχη περσυνή χρήση είχε εμφανίσει ζημίες...

  30/09 2011

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (9.452) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (25.824) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης χρήσης.

  31/03 2011

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Κωνσταντίνου Μπλιάτσιου, από τον κ. Μανασή...

  25/02 2011

  Hellenic Sugar Industry: Announcement

  Mr. Konstantinos Bliatsios submitted his resignation at the 25.2.2011 session of the B.o.D.

  25/02 2011

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Την υποβολή παραίτησης, η οποία και έγινε δεκτή, από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κ. Κωνσταντίνο Μπλιάτσιο, στη σημερινή...

  25/02 2011

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος που κατέχει το 82,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αποφάσισε την πρόσληψη συμβούλου και τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της...

  02/02 2011

  ΕΒΖ: Σχολιασμός δημοσιεύματος

  Αναληθές το δημοσίευμα περί φημών για μαύρη τρύπα στα δύο ελληνικά εργοστάσια στη Σερβία.

  24/01 2011

  ΕΒΖ: Δελίο Τύπου

  Η κα. Λογοθέτου Ελένη θα αναλάβει καθήκοντα Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΕΒΖ λόγω συνταξιοδότησης της κας Σταυρίδου Σοφίας.

  11/01 2011

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

  Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της ΕΒΖ αναλαμβάνει ο κ. Χρυσικόπουλος Θεμιστοκλής, μέχρι πρότινος Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών, σε αντικατάσταση του κ. Παντούδη Σαράντη, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα...

  13/12 2010

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τη μείωση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2011 κατά 12% σε σχέση με τις αμοιβές της εταιρικής χρήσης 2009/2010 αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της ΕΒΖ.

  23/11 2010

  ΕΒΖ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση (Ορθή Επανάληψη)

  Στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συγκαλείται η τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.

  17/11 2010

  ΕΒΖ: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

  Στις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., συγκαλείται η τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, στην Πλατεία Αριστοτέλους, στην...

  10/11 2010

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων φορολογικού ελέγχου

  Λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψε επιπλέον φόρος εισοδήματος ποσού 1.623.382,66 ευρώ καταλογίστηκαν κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην ΕΒΖ.

  05/08 2010

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την ED & F MΑΝ υπέγραψε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

  09/04 2010

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Αποφασίστηκε η συγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας σε σώμα.

  22/03 2010

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την εκλογή του προέδρου κ. Χρυσόστομου Γερούκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σταύρου Καλογερόπουλου επικύρωσε η Γ.Σ. της ΕΒΖ.