Συνεχης ενημερωση

  Ελλ. Βιομ. Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)

  0,0750

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  17/07 2014

  ΕΒΖ: Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  Η εταιρία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.  κατόπιν του με αρ. πρωτοκόλλου 2553/16.7.2014 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου της εταιρίας που...

  16/07 2014

  ΕBZ: Ανακοίνωση

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 15 Ιουλίου 2014, με βάση τη μελέτη αναδιάρθρωσης της εταιρείας, που εκπόνησε εγνωσμένου κύρους Σύμβουλος Αναδιάρθρωσης,...

  15/07 2014

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 15.07.2014 αποφάσισε να εκλέξει την κα Ελένη Μόκου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό του μέλος σε ...

  07/07 2014

  ΕΒΖ: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 07/07/2014 Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής...

  30/05 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

  Διεύρυνση ζημιών και πτώση του κύκλου εργασιών παρουσίασε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης το πρώτο τρίμηνο του 2014, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής.

  28/02 2014

  EBZ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες (14.364,60) χιλ. ευρώ έναντι κερδών 2.609,42 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  23/12 2013

  ATEBank: Ανακοίνωση

  Δύο υποψήφιοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά για την πώληση του πακέτου μετοχών της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

  06/12 2013

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Παντούδης Σαράντης.

  29/11 2013

  Αλουμύλ: Ανακοίνωση

  Μείωση πωλήσεων και μείωση μικτής και λειτουργικής κερδοφορίας στο εννεάμηνο.

  29/11 2013

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Την εκλογή του κ. Αθανάσιου Βλαχόπουλου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αδαμαντίνης Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. αποφάσισε το Δ.Σ..

  29/11 2013

  ΕΒΖ: Οικονομικά αποτελέσματα

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 28/11/2013 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο...

  22/11 2013

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 22/11/2013 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  31/10 2013

  ΑΤΕBank: Ανακοίνωση

  Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (υπό ειδική εκκαθάριση) στο πλαίσιο της ήδη γενόμενης (με τις από 10.7.2013 και 18.9.2013 ανακοινώσεις) διεύρυνσης του διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της ...

  25/10 2013

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 22 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή.

  24/09 2013

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Την επικύρωση της εκλογής στη σύνθεση του Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι 29.03.2015, των κ.κ. Μελέτη Γεωργίου και Δημητρίου Δημήτριου ως εκτελεστικά μέλη, Μπέτση Ηλία και Φεφέ...

  18/09 2013

  ΕΒΖ: Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2012/2013

  Ζημιές έναντι κερδών για τη χρήση 2012/2013.

  12/09 2013

  ΕΒΖ: Οικονομικό ημερολόγιο 2013

  Στις 18/9 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.

  10/09 2013

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 2 του νόμου 3556/30-04-2007 και ενόψει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24-09-2013, η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ ανακοινώνει ότι προτίθεται...

  27/08 2013

  ΕΒΖ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24/9, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στο Ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ, στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, αποφάσισε η διοίκηση της ΕΒΖ.

  23/08 2013

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Ο κ. Αστέριος Ταραζάς, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και ο κ. Μανασής Κωνσταντινίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλαν εγγράφως τις παραιτήσεις τους.

  02/08 2013

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Συμπλήρωση των μελών του και εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μπέτση Ηλία και Μελέτη Γεώργιο.

  26/07 2013

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Ο κ. Γερούκης Χρυσόστομος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Προέδρου καθώς και από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  31/05 2013

  ΕΒΖ: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου

  Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν κέρδη 5,901 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,308 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  29/03 2013

  ATEbank: Ανακοίνωση

  Την ανακήρυξη της CRISTAL FINANCIERE, 100% θυγατρική της CRISTAL UNION SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ως Προτιμητέου Υποψήφιου για το 82,,33% της ΕΒΖ ανακοίνωσε η ATEbank.

  28/03 2013

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Η ΕΒΖ δεν έχει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ που να τηρούνται είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB.

  28/02 2013

  ΕΒΖ: Οικονομικά αποτελέσματα

  Περιόδου 01.07.2012 – 31.12.2012.

  31/01 2013

  ΑΤΕbank: Ανακοίνωση

  Τέσσερις έγκυρες δεσμευτικές προσφορές έλαβε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (υπό ειδική εκκαθάριση) στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την πώληση πακέτου μετοχών της ΕΒΖ.

  24/12 2012

  ATEBank: Ανακοίνωση

  Υπέβαλαν εμπρόθεσμα φακέλους με δεσμευτική προσφορά πέντε (5) συνολικά υποψήφιοι.

  03/12 2012

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 30/11 ανακοίνωσε η ΕΒΖ.

  28/11 2012

  ΕΒΖ: Αποτελέσματα α΄ τριμήνου χρήσης 2012 -13

  Αύξηση καθαρών κερδών και εσόδων κατέγραψε ο όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 30/09/2012.