Συνεχης ενημερωση

  Ελλ. Βιομ. Ζάχαρης Α.Ε. (ΕΒΖ)

  0,0750

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  15/09 2015

  EBZ: Ανακοίνωση για έκθεση Δ.Σ. (ορθή επανάληψη)

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε." (εφεξής "η Εταιρεία"), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1...

  31/08 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση για έκθεση Δ.Σ.

  Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε." (εφεξής "η Εταιρεία"), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1...

  28/08 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΒΖ θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

  20/08 2015

  ΕΒΖ: Απάντηση σε ερώτημα της Ε.Κ.

  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. σε απάντηση της με αρ.πρωτ.2884/19.8.2015 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που την αφορούν,...

  27/07 2015

  EBZ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την αποχώρηση του κ. Χαράλαμπου Ράλλη, καθήκοντα Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Θυγατρικών Εταιρειών...

  10/07 2015

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων διευθυντικών στελεχών

  Την παραίτηση του διευθυντή της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης κ. Χαράλαμπου Ράλλη γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της.

  30/06 2015

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το ΔΣ στη συνεδρίασή του της 29/06/2015 εξέλεξε τον κ. Μουρατίδη Αναστάσιο ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε...

  04/06 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία υλοποιεί το επιχειρηματικό της σχέδιο στοχεύοντας στη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αρθούν οι λόγοι για τους οποίους οι μετοχές της...

  29/05 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 27/05/2015 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της για την περίοδο ...

  20/05 2015

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κ.Συμεών Σεμασής, μη...

  05/05 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Καθήκοντα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης αναλαμβάνει ο κ. Αλεξιάδης Δημήτριος.

  30/03 2015

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέα μέλη του τους κ.κ. Χασανίδη Πέτρο, Σεμασή Συμεών, Τσικλιά Κρίτων, Αποστολόπουλο Αθανάσιο και Παναγή Ιωάννη.

  24/03 2015

  Eλληνική Βιομηχανία Ζάχαρης: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ υπέβαλε ο κ. Κολιάτσας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

  16/03 2015

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ.

  Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: α) Ο κ. Λάμπρος Χαραλάμπους, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος -  εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,...

  06/03 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Σε συνέχεια της από 05.03.2015 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, σύμφωνα με την οποία η μετοχή της εταιρίας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ» μεταφέρεται στην Κατηγορία...

  27/02 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων (ορθή επανάληψη)

  Διεύρυνση ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε η ΕΒΖ κατά την περίοδο 01/07/2014 έως 31/12/2014.

  27/02 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων

  Διεύρυνση ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε η ΕΒΖ κατά την περίοδο 01/07/2014 έως 31/12/2014.

  19/01 2015

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Η εταιρεία νωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την κάλυψη, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό...

  14/01 2015

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία ενημερώνει ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων, έχοντας ανάμεσα στα άλλα εξασφαλίσει μερική χρηματοδότηση

  05/01 2015

  ΕΒΖ: Δελτίο Τύπου

  Αναφορικά με δημοσιεύματα περί μη καταβολής μισθοδοσίας η εταιρία τονίζει ότι οι δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζόμενων της καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών έχουν καταβληθεί εγκαίρως.

  28/11 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Διεύρυνση ζημιών και μείωση κύκλου εργασιών παρουσίασε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης σε επίπεδο ομίλου και μητρικής την περίοδο των πρώτων εννέα μηνών του 2014.

  24/11 2014

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ....

  24/11 2014

  ΕΒΖ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και την παράγραφο 4.1.3.3  του Κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 11:00 π.μ....

  17/11 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη 17/11/2014   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την παραίτηση ...

  13/11 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2014 (ορθή επανάληψη)

  Στις 21/11 έχει οριστεί η διεξαγωγή της τακτικής Γ.Σ. Η εταιρεία δεν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2013/2014.

  03/11 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Ο κ. Ηλίας Μπέτσης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του προέδρου καθώς και του μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

  29/10 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Έχει προγραμματιστεί για τις 21 Νοεμβρίου 2014.

  01/10 2014

  ΕΒΖ: Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων στελεχών

  Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας αναλαμβάνει ο κ.Βασιλόπουλος Αριστείδης.

  30/09 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση

  Διεύρυνση ζημιών και μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε ο όμιλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) για τη χρήση 01/07/2013 έως 30/06/2014.

  26/09 2014

  ΕΒΖ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου 2014

  Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2014.