Συνεχης ενημερωση

  ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΔΡΟΥΚ)

  1,4000

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  24/04 2019

  Druckfarben: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση

  10/04 2019

  Druckfarben: Αγορά 149.338 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 209.073,20 ευρώ.

  10/04 2019

  Η ΚΑΖΑΡ Επενδυτική κατέχει το 100% των μετοχών της Druckfarben

  O αριθμός των μετοχών που κατέχει ο κ. Γεώργιος Καραβασίλης άμεσα και έμμεσα, μέσω των ελεγχόμενων από εκείνον εταιριών "JANCO TRADING LIMITED" και "ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε.", στην Εταιρία, ανέρχεται...

  10/04 2019

  Druckfarben: Ανακοίνωση διαγραφής μετοχών

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  10/04 2019

  Druckfarben: Ανακοίνωση

  Η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 3.873.120 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης από...

  09/04 2019

  Druckfarben: Ανακοίνωση

  Για την ολοκλήρωση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της εταιρείας.

  02/04 2019

  Druckfarben: Αγορά 4.746 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Αγορά 4.746 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, συνολικής αξίας 6.644,40 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  01/04 2019

  Druckfarben: Αγορά μετοχών από ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

  Συνολικής αξίας 2.573,20 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  29/03 2019

  Druckfarben: Αγορά 5.038 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 7.053,20 ευρώ.

  28/03 2019

  Druckfarben: Αγορά 2.057 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 2.879,80 ευρώ.

  27/03 2019

  Druckfarben: Αγορά 63 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 88,20 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  26/03 2019

  Druckfarben: Αγορά μετοχών από ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

  Η ανακοίνωση της εταιρείας.

  20/03 2019

  Druckfarben: Αγορά 117 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 163,80 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  12/03 2019

  Druckfarben: Αγορά 1.229 από "ΚΑΖΑΡ Επενδυτική"

  Συνολικής αξίας 1.720,60 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  01/03 2019

  Druckfarben: Αγορά 600 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

  26/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 490 μετοχών από "ΚΑΖΑΡ Επενδυτική"

  Συνολικής αξίας 686 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  25/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 3.050 μετοχών από "ΚΑΖΑΡ Επενδυτική"

  Συνολικής αξίας 4.270 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  21/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 100 μετοχών από "ΚΑΖΑΡ Επενδυτική"

  Συνολικής αξίας 140 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  20/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 500 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 700 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  15/02 2019

  Druckfarben: Αγορά μετοχών από ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

  Συνολικής αξίας 3.605 ευρώ.

  11/02 2019

  Druckfarben: Αγορά μετοχών από ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

  Συνολικής αξίας 1.192,80 ευρώ.

  08/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 350 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 490 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  06/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 5.750 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 8.050 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  05/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 75 μετοχών από ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

  Συνολικής αξίας 105 ευρώ.

  04/02 2019

  Druckfarben: Aνακοίνωση υποβολής αιτήματος

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ,...

  01/02 2019

  Druckfarben: Αγορά 1.625 μετοχών από ΚΑΖΑΡ Επενδυτική

  Συνολικής αξίας 2.275 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  30/01 2019

  Druckfarben: Αγορά 769 από "ΚΑΖΑΡ Επενδυτική"

  Συνολικής αξίας 1.076,60 ευρώ ή αξία 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

  28/01 2019

  Druckfarben: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προαιρετικής δημόσιας πρότασης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ...