Συνεχης ενημερωση

  0,1100

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1100
  • Υψηλό 0,1100
  • Χαμηλό 0,1100
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  26/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου

  Η εταιρεία NTIONIK AEBE (εφεξής η "Εταιρεία") ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν. 3401/2005, όπως...

  22/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 3.000 μετοχών της εταιρείας Dionic, συνολικής αξίας 720 ευρώ, προέβη στις 21/11/2013 η κα Ρούμπα Ευαγγελία.

  21/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της εταιρείας Dionic, συνολικής αξίας 1.360 ευρώ, προέβη στις 20/11/2013 η Ρούμπα Ευαγγελία.

  20/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η Ρούμπα Ευαγγελία τέκνο του κου Ρούμπα Θωμά ( Πρόεδρος Δ.Σ) , προέβη στις 19.11.2013 σε αγορά πέντε (5.000) μετοχές της Εταιρίας, συνολικής αξίας 1.347,38 ευρώ.

  19/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Προχώρησε στην αναδιατύπωση των οικονομικών της καταστάσεων με ημερομηνία 30/06/2013.

  15/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Προχώρησε στην αναδιατύπωση των οικονομικών της καταστάσεων με ημερομηνία 30/06/2013.

  08/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η εταιρεία «ΝΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 22/7/2013, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, α. την...

  07/11 2013

  Δελτίο Τύπου Διοικητικού Συμβουλίου Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Dionic και Frigoglass ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  11/10 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Σε αγορά 15.000 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 1.055,87 ευρώ, προέβη στις 10/10 η Ρούμπα Ευαγγελία τέκνο του κου Ρούμπα Θωμά.

  07/10 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ («Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε την 4η...

  02/09 2013

  Dionic: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

  Σε απάντηση της από 30/8/2013 επιστολής σας σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της εταιρείας και του ομίλου, όπως αναφέρονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, θα θέλαμε να σας...

  30/08 2013

  Dionic: Δελτίο Τύπου

  Οι ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν 3 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το 2012.

  22/07 2013

  Dionic: Γνωστοποίηση αποφάσεων β΄ επαναληπτικής τακτικής Γ.Σ.

  Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής, ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής από €0,30 σε €1,20, με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με αναλογία 4 παλαιές...

  09/07 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Για τις 22/7 αναβλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Dionic.

  28/06 2013

  Dionic: Ανακοίνωση για νέο Δ.Σ.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το καταστατικό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. με την ιδιότητα του...

  28/06 2013

  Dionic: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 28.6.2013 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  06/06 2013

  Dionic: Έκθεση του Δ.Σ. για την ΑΜΚ

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Dionic αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τηςτην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών...

  06/06 2013

  Dionic: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95,...

  31/05 2013

  Dionic: Δελτίο Τύπου

  Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.)

  20/05 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Συνάντηση με τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα του 2012 πραγματοποίησε η Dionic.

  26/04 2013

  Dionic: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 212.943 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 30.504,28 ευρώ, προέβη στις 26/4 ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, Ρούμπας Θωμάς.

  26/04 2013

  Dionic: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η ημερομηνία ενημέρωσης αναλυτών η οποία είχε προγραμματιστεί στις 26 Απριλίου 2013 δεν πραγματοποιήθηκε.

  19/04 2013

  Dionic: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 76.780 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 11.692,25 ευρώ, προέβη στις 19/4 ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ρούμπας Θωμάς.

  03/04 2013

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 5.000 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 480 ευρώ, προέβη στις 2/04/2013 η Ρούμπα Ευαγγελία.

  29/03 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Οι ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το 2011.

  27/03 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η Dionic και οι εταιρείες του ομίλου δεν έχουν καταθέσεις στην Τράπεζα Kύπρου και στην Τράπεζα CPB.

  27/03 2013

  Dionic: Οικονομικό ημερολόγιο

  Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του 2012 της Dionic.

  28/02 2013

  Dionic: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 27.637 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 4.156,68 ευρώ, προέβη στις 28/2 ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ρούμπας Θωμάς.

  26/02 2013

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε πώληση 32.300 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 5.076,25 ευρώ, προέβη στις 26/2 o κος Ρούμπας Θωμάς.

  21/01 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Την ίδρυση της κατά 90% θυγατρικής εταιρείας Shop365.gr Α.Ε. ανακοίνωσε η Dionic.

  Ροή Ειδήσεων