Συνεχης ενημερωση

  0,1100

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1100
  • Υψηλό 0,1100
  • Χαμηλό 0,1100
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  30/06 2014

  Dionic: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2014 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  16/06 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Σε τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες.

  13/06 2014

  Dionic: Ανακοίνωση για ενημέρωση εισηγμένης προς αναλυτές

  Σήμερα, 13 Ιουνίου 2014, πραγματοποίησε συνάντηση με τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές για τα αποτελέσματα έτους 2013.

  05/06 2014

  Dionic: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης  και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «NTIONIK AEBE» (εφεξής...

  05/06 2014

  Dionic: Ανακοίνωση για έκθεση Δ.Σ.

  ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ...

  05/06 2014

  Dionic: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Συστημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνολογικών Εφαρμογών Γενικού Χονδρεμπορίου & Διανομών", η οποία ελήφθη...

  30/05 2014

  Dionic: Δελτίο Τύπου

  Διεύρυνση ζημιών εμφάνισε ο όμιλος της Dionic το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 12,67%.

  06/05 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2014 ανακοινώνει η Dionic.

  11/04 2014

  Dionic: Απαντήσεις σε επιστολές - ερωτήματα του Χ.Α./της Ε.Κ.

  Σε απάντηση της υπ αρ. πρωτ. 1583/9-4-2014 επιστολής σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: Η σύμβαση με την εταιρεία Merit Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (εφεξής: «η MERIT») είναι σε ισχύ, καθότι σύμφωνα με το...

  10/04 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ...

  09/04 2014

  ΕΧΑΕ: Αλλαγές στην Σύνθεση των Δεικτών του Χ.Α

  Σε συνέχεια της μεταφοράς, από την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, των μετοχών της εταιρείας "DIONIC AΕΒΕ" στην Κατηγορία Επιτήρησης θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών σύμφωνα...

  08/04 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Προαναγγελία γενικής συνέλευσης.

  07/04 2014

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  07/04 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ («Εταιρεία» ή «Εκδότρια») ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε την 7η...

  31/03 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.) Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ...

  14/02 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση αναφορικά με το από 08.10.2010 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €1.500.000 εκδόσεως DIONIC ΑΒΕΕ.

  31/01 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 31.1.2014 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων...

  20/01 2014

  Dionic: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η α΄ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που είχε ορισθεί για την 20η Iανουαρίου 2014, ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

  08/01 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή των νέων μετοχών στις 8.1.2014 ανακοινώνουμε ότι μέτοχοι η συμμετοχή των οποίων υπερβαίνει το όριο του 5% του ...

  07/01 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ματαιώθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό απαρτίας, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Dionic που είχε ορισθεί για την 7η Iανουαρίου 2014 και ώρα 10:00 πμ.

  03/01 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η «NTIONIK AEBE» (εφεξής η Εταιρία) ανακοινώνει, ότι από την 8.1.2014 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 6.330.504 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eταιρίας, ονομαστικής...

  31/12 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Το συνολικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω εγγραφών και προεγγραφών υπέρ παλαιών και νέων μετόχων ανέρχεται σε 47,482%.

  24/12 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η «NTIONIK AEBE» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι από την...

  23/12 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Σε ποσοστό 47,6254% ανέρχεται η κάλυψη της ΑΜΚ.

  13/12 2013

  Dionic: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Θα συζητηθεί η έκδοση κοινού και μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.

  06/12 2013

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Σε αγορά 3.000 μετοχών της Dionic, συνολικής αξίας 486,72 ευρώ, προέβη στις 5/12/2013 η κα. Ρούμπα Ευαγγελία τέκνο του κου Ρούμπα Θωμά.

  02/12 2013

  Dionic: Διόρθωση ανακοίνωσης για αποκοπή και διαπραγμάτευση δικαιωμάτων προτίμησης

  ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής & περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης.

  28/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ο όμιλος εταιρειών DIONIC ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μηνου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.)

  27/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  Από 28/11/2013, οι μετοχές της εταιρίας "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών...

  26/11 2013

  Dionic: Ανακοίνωση

  ΑΜΚ με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής & περίοδος διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης

  Ροή Ειδήσεων