Συνεχης ενημερωση

  0,1100

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  08/06 2016

  Dionic: Έκθεση Δ.Σ. για έκδοση ΜΟΔ και κατάργηση δικαιώματος προτίμησης

  ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ".

  08/06 2016

  Dionic: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας.

  03/06 2016

  Dionic: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η εταιρεία γνωστοποιεί ότι το Κράτος - Μέλος προέλευσης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  01/04 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της από 31.3.2016 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η αποδοχή της γνώμης που διατύπωσαν οι ορκωτοί...

  31/03 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  ANAKOΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η NTIONIK AEBE  (η "Εκδότρια") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των...

  31/03 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ενέεργειες για την άρση της επιτήρησης.

  28/03 2016

  Dionic: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Το οικονομικό ημερολόγιο 2016 ανακοίνωσε η Dionic.

  04/03 2016

  Dionic: Ανακοίνωση σχετική με ομολογίες

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 08.10.2010 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ €1.500.000 ΕΚΔΟΣΕΩΣ DIONIC ΑΒΕΕ. Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ...

  30/11 2015

  Dionic: Ανακοίνωση

  Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν €4,28 εκατ. έναντι ζημιών € 3,29 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

  04/11 2015

  Dionic: Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 04η Νοεμβρίου 2015 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, που εκλέχτηκε κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης...

  04/11 2015

  Dionic: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ονομαστική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 3.616.412 επί συνόλου 3.616.412 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 25,51602% επί του...

  13/10 2015

  Dionic: Ανακοίνωση για την προαναγγελία γενικής συνέλευσης

  Σε έκτακτη γενική συνέλευση, στις 4 Νοεμβρίου του 2015, καλούνται οι μέτοχοι της Dionic, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

  31/08 2015

  Dionic: Ανακοίνωση

  ANAKOΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η NTIONIK AEBE  (η "Εκδότρια") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών...

  30/06 2015

  Dionic: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 30.6.2015 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των...

  05/06 2015

  Dionic: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη.

  29/05 2015

  Dionic: Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

  Η NTIONIK AEBE (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015-31.03.2015 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο...

  29/05 2015

  Dionic: Ανακοίνωση για ενημέρωση εισηγμένης προς αναλυτές

  Η NTIONIK AEBE σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, 29 Μαΐου 2015, ενημέρωσε τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές...

  30/04 2015

  Dionic: Ανακοίνωση

  Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο δ.σ.

  01/04 2015

  Dionic: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Η εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2014.

  31/03 2015

  Dionic: Ανακοίνωση

  Αποτελέσματα χρήσης 2014.

  06/02 2015

  Dionic: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε αγορά 10.000 μετοχών της εταιρείας Dionic, συνολικής αξίας 500 ευρώ, προέβη στις 5/2/2015 η Ρούμπα Ευαγγελία.

  05/01 2015

  Dionic: Ανακοίνωση

  H ΝΤΙΟΝΙΚ AEBE ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η  συμφωνία για την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνολικού της  δανεισμού  με την τράπεζα Alpha Bank με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα η ΝΤΙΟΝΙΚ...

  28/11 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η NTIONIK AEBE  (η «Εκδότρια») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014-30.9.2014 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο...

  03/09 2014

  Dionic: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Το 9,03% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Dionic, που αντιστοιχεί σε 1.280.168 δικαιώματα ψήφου, κατέχει από 1/9/2014 ο κος Ρούμπας Θωμάς.

  02/09 2014

  Dionic: Γνωστοποίηση συναλλαγών (ορθή επανάληψη)

  Η NTIONIK AEBE, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει...

  02/09 2014

  Dionic: Γνωστοποίηση συναλλαγών

  Σε πώληση 200.000 μετοχών της εταιρείας Dionic, συνολικής αξίας 16.800 ευρώ, προέβη την 1η/9/2014 o κ. Ρούμπας Θωμάς.

  29/08 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η NTIONIK AEBE (η "Εκδότρια") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2014-30.6.2014 της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο...

  25/07 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Γνωστοποίηση αποφάσεων της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

  25/07 2014

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση αναφορικά με το από 8/10/2010 μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο.

  14/07 2014

  Dionic: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Για τις 25/07/2014 σε β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση αναβλήθηκε εκ νέου η συζήτηση των υπόλοιπων κατά σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είχαν αναβληθεί κατά τη συνεδρίαση της τακτικής...

  Ροή Ειδήσεων