Συνεχης ενημερωση

  0,1100

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,1100
  • Υψηλό 0,1100
  • Χαμηλό 0,1100
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  29/09 2017

  Dionic: Ανακοίνωση

  ANAKOΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η NTIONIK AEBE  (η "Εκδότρια") γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια της δημοσίευσης των  οικονομικών...

  05/07 2017

  Dionic: Διευκρινίσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016

  Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το πρότυπο ΔΛΠ 24 στις 31/12/2016 ανέρχονται σε 554.485,00 ευρώ ( 24.458,00 ευρώ για τα μέλη δ.σ της εταιρείας και 530.027,00 ευρώ για τα μέλη δ.σ των...

  19/05 2017

  Dionic: Στις 30 Ιουνίου η Τακτική γενική συνέλευση

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2016.

  04/05 2017

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενς πληροφορίας

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  04/05 2017

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενς πληροφορίας (ορθή επανάληψη)

  Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (ορθή επανάληψη).

  03/05 2017

  Dionic: Με 6,9% στα δικαιώματα ψήφου ο κ. Κων/νος Ροδόπουλος

  Η μεταβολή επήλθε λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του από 10/11/2016 ΜΟΔ σε μετοχές.

  02/05 2017

  Dionic: Με 14,15% στα δικαιώματα ψήφου ο κ. Ν. Καβρουλάκης

  Η μεταβολή επήλθε λόγω άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών του από 10/11/2016 ΜΟΔ σε μετοχές των οποίων η εισαγωγή στο Χ.Α εγκρίθηκε στις 25/4/2017 από το Δ.Σ του Χ.Α.

  28/04 2017

  Dionic: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγή των νέων μετοχών στις 28.4.2017 ανακοινώνουμε ότι  μέτοχοι η συμμετοχή των οποίων υπερβαίνει το όριο του 5% του μετοχικού μας κεφαλαίου, είναι οι:Γνωστοποίηση για...

  25/04 2017

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για την εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές.

  25/04 2017

  Dionic: Ανακοίνωση Διάθεσης ενημερωτικού Δελτίου

  Η εταιρεία ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για τη εισαγωγή μετοχών της εταιρείας, από την έκδοση του από 10.11.2016 μετατρέψιμου μη διαπραγματεύσιμου ομολογιακού δανείου της...

  21/03 2017

  Dionic: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

  Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και την από 17/3/2017 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς την Εταιρεία μας του μετόχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ  Α.Ε ότι...

  17/03 2017

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και την από 17/3/2017 σχετική επιστολή γνωστοποίησης προς την Εταιρεία μας του μετόχου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ και ΕΙΚΟΝΑΣ  Α.Ε ότι...

  10/03 2017

  Dionic: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις...

  28/02 2017

  Dionic: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

  Δεν υπήρχε στην A' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

  20/01 2017

  Dionic: Ανακοίνωση

  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ H ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε., ενημερώνει το Επενδυτικό κοινό, ότι σύμφωνα με τους όρους του...

  19/01 2017

  Dionic: Ανακοίνωση

  Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Συστημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνολογικών Εφαρμογών Γενικού Χονδρεμπορίου & Διανομών" (εφεξής η...

  08/12 2016

  Dionic: Ανακοίνωση σχετική με ομολογίες

  Ανακοίνωση - πρόσκληση για την άσκηση δικαιώματος μετατροπής ομολογιών σε μετοχές.

  29/11 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Αναφορικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μη διαπραγματεύσιμου.

  10/11 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε." γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι η έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων που αποφασίστηκε...

  27/10 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Για παράταση άσκησης - διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης σε περιπτώσεις ΑΜΚ με μετρητά ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

  10/10 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Ανακοίνωση για Εισαγωγή μετοχών λόγω Reverse Split μετοχών της εταιρίας ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ.

  30/09 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α.

  19/09 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Παράταση της ημερομηνίας έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη διαπραγματεύσιμου που αποφασίσθηκε από την από 27.7.2016 Απόφαση της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της...

  27/07 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 27.7.2016 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Β' Επαναληπτική Τακτική  Γενική...

  15/07 2016

  Dionic: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Η εταιρία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E." ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 14.7.2016 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Α Επαναληπτική Τακτική  Γενική...

  14/07 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Συνήλθε σήμερα στις 14.7.2016 στα γραφεία της έδρας της στις Αχαρνές Αττικής (επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95), η Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία δεν παραστάθηκαν ...

  30/06 2016

  Dionic: Ανακοίνωση

  Τις αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που έλαβε χώρα στις 30 Ιουνίου ανακοίνωσε η Dionic.

  Ροή Ειδήσεων