Συνεχης ενημερωση

  GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΓΡΙΒ)

  11,2400

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  05/04 2019

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

  02/04 2019

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση

  Εν όψει της συγχώνευσης με την Eurobank.

  29/03 2019

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση

  Υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση χαρτοφυλακίου τεσσάρων υπεραγορών

  20/03 2019

  Grivalia Properties: Kάτω από το όριο του 5% το ποσοστό της Kairos Partners SGR SpA

  Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.

  14/03 2019

  Grivalia properties: Πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης

  Σύμφωνα με τον κ.ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας "GRIVALIA...

  25/02 2019

  Grivalia: Ανακοίνωση

  Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της εταιρείας GRIVALIA PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία.

  25/02 2019

  Grivalia Properties: Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος

  Το Συνδεδεμένο Μέρος θα συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών με τη Eurobank.  Η εν λόγω συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης διά απορρόφησης της Εταιρείας από την Τράπεζα.

  08/02 2019

  Grivalia Properties: Καθαρά κέρδη €51,3εκ. για τη χρήση 2018

  Καθαρά κέρδη €51,3εκ. για τη χρήση 2018 παρουσίασε η GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

  24/01 2019

  Grivalia: Ανακοίνωση

  Διαγραφή ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους

  22/01 2019

  Grivalia Properties: Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου

  Η "Julius Baer Group Ltd" στις 8 Ιανουαρίου 2019 κατείχε έμμεσα μέσω διαχειριζόμενων εταιρειών από τη "Julius Baer Group Ltd" ή από θυγατρικές της ποσοστό 7,12% επί του μετοχικού κεφαλαίου της...

  15/01 2019

  Grivalia: Ξεπέρασε το 5% το ποσοστό της Julius Baer

  Μέσω διαχειριζόμενων εταιρειών της.

  24/12 2018

  Grivalia Properties: Απόκτηση του 49% των μετοχών της εταιρείας PP3

  H PPP3 έχει στην κατοχή της ένα μοναδικό ακίνητο στον Πειραιά το οποίο είναι το πρώην εργοστάσιο καπνοβιομηχανίας και καπναποθηκών της "Παπαστράτος".

  21/12 2018

  Grivallia: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

  Η Εταιρεία GRIVALIA PROPERTIES AΕΕΑΠ (εφεξής "Εταιρεία") ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3556/2007, τα εξής:  Με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε από την Εταιρεία "Pacific Investment...

  21/12 2018

  Grivalia Properties: Αγορά μετοχών από Γ. Χρυσικό

  100.000 και 240.000 κοινών μετοχών της eταιρείας, συνολικής αξίας €822.000,00 και €1.937.000,00 αντίστοιχα.

  20/12 2018

  Grivalia Properties: Πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών εντός πολυώροφου κτιρίου στην Αθήνα

  Το τίμημα για την πώληση του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών ανήλθε σε 2.070.000 ευρώ.

  20/12 2018

  Grivalia Properties: Δελτίο Τύπου

  Απόκτηση του 49% των μετοχών της εταιρείας με το δ.τ. "VALUE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε."

  17/12 2018

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

  Ανακοίνωση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων

  26/11 2018

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού

  Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού

  26/11 2018

  Grivalia Properties: Σχέδιο τροποιημένου καταστατικού

  Σχέδιο Τροποιημένου Καταστατικού τη Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ

  26/11 2018

  Grivalia Properties: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 17 Δεκεμβρίου 2018

  26/11 2018

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση

   Δείτε το Δελτίο Τύπου. Η Eurobank και η Grivalia Ενώνουν Δυνάμεις και Ανακοινώνουν τη Συγχώνευσή τους

  26/11 2018

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση

   Δείτε το Δελτίο Τύπου. Καθαρά κέρδη ?41,2εκ. για το εννεάμηνο του 2018 παρουσίασε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ

  15/11 2018

  Grivalia Properties: Στις 26/11 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2018

  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών.

  30/10 2018

  Grivalia Properties: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

  Δείτε το Δελτίο Τύπου. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

  29/10 2018

  Grivalia Properties: Δελτίο Τύπου

  Υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση μετοχών εταιρείας

  24/10 2018

  Grivalia Properties: Αγορά 4.750 ιδίων μετοχών

  Στις 23.10.2018 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €7,73 ανά μετοχή, 4.750 μετοχές συνολικής αξίας €36.724,63.

  22/10 2018

  Grivalia Properties: Αγορά ιδίων μετοχών

  Με μέση τιμή κτήσης €7,77 ανά μετοχή.