Συνεχης ενημερωση

  ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ΒΩΒΟΣ)

  0,3040

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 0,0000
  • Υψηλό 0,0000
  • Χαμηλό 0,0000
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  26/07 2018

  Μπάμπης Βωβός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

  Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  26/07 2018

  Μπάμπης Βωβός: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση Αποφάσεις ΓΣ 25072018

  28/06 2018

  Μπάμπης Βωβός: Ανακοίνωση

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2018, παρέστησαν 6 μέτοχοι, εκ  των οποίων οι 3 αυτοπροσώπως και οι 3 δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες...

  23/01 2017

  Μπάμπης Βωβός: Ανακοίνωση

  Αναβλήθηκε η συζήτηση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Βωβός καθώς δεν συγκροτήθηκε η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία.

  27/12 2016

  Βωβός: Ανακοίνωση

  Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών της εταιρίας που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνεται να οριστεί σε 0,30 € ανά μετοχή.

  23/12 2016

  Βωβός: Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

  Αποφάσεις Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης

  22/11 2016

  Βωβός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της ΕΓΣ

  Τα θέματα ημερησίας διάταξης δεν συζητήθηκαν λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας.

  01/11 2016

  Μπάμπης Βωβός: Ανακοίνωση

  Την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως ποσού 49,248 εκατ. ευρώ και την ΑΜΚ κατά 19 εκατ. ευρώ θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση...

  21/10 2016

  Βωβός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

  Δείτε την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

  25/07 2016

  Μπάμπης Βωβός: Ανακοίνωση

  Για τις αποφάσεις της β΄ επαναληπτικής συνέλευσης της 22.7.2016

  15/07 2016

  Βωβός: Αποφάσεις της α΄ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης

  Στην Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 2016, παρέστησαν 4 μέτοχοι, εκ των οποίων ο 1 αυτοπροσώπως και οι 3 δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δώδεκα εκατομμύρια εκατόν...

  04/07 2016

  Βωβός: Ανακοίνωση

  Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

  30/06 2016

  Βωβός: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

  Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016, παρέστησαν 5 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 2 αυτοπροσώπως και οι 3 δι' αντιπροσώπου.

  08/06 2016

  Μπάμπης Βωβός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2016.

  08/09 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

  Στην Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, παρέστησαν 9 μέτοχοι, εκ των οποίων οι 5 αυτοπροσώπως και οι 4 δι' αντιπροσώπου, οι οποίοι κατείχαν δώδεκα εκατομμύρια...

  25/08 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση

  Δεν πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Αυγούστου 2015 λόγω μη απαρτίας.

  13/08 2015

  Βωβός: Ανακοινωση

  Στις 24 Αυγούστου 2015 θα πραγματοποιηθεί η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας Βωβός σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

  23/07 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση

  Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 13 Αυγούστου.

  01/07 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 30.6.2015

  Στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Βωβός, της χρήσης του 2014 προέβη μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

  12/06 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση

  Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν συνεχεία του από 10.06.2015 δελτίου τύπου που δημοσίευσε η εταιρία "Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε." σχετικά με την άρση...

  10/06 2015

  Βωβός: Απάντηση σε ερώτημα της Ε.Κ.

  Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας, η οποία εφαρμόσθηκε την 02/04/2012 λόγω μη δημοσίευσης της...

  08/06 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

  Σας κοινοποιούμε την πρόσκληση των Μετόχων της εταιρίας μας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2015, περίληψη της οποίας θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί το πλήρες...

  22/05 2015

  Βωβός: Ανακοίνωση

  Επικύρωση συμφωνιών εξυγίανσης άρθρου 99.

  12/03 2015

  Βωβός: Εξάμηνη έκθεση αναφοράς προόδου

  Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και στα πλαίσια της απόφασης που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 13/03/2014 η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, με την οποία παρασχέθηκε στην εταιρία μας...

  06/11 2014

  Βωβός: Δελτίο Τύπου

  Η διοίκηση της «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης της εταιρίας καθώς και της θυγατρικής της «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ -...

  25/09 2014

  Βωβός: Δελτίο Τύπου

  Η διοίκηση της «Μπάμπης Βωβός - Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης της εταιρίας, καθώς και της θυγατρικής της «Μπάμπης ...

  15/09 2014

  Βωβός: Εξάμηνη έκθεση αναφοράς προόδου

  Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και στα πλαίσια της απόφασης που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της 13/03/2014 η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, με την οποία παρασχέθηκε στην εταιρία μας...