Συνεχης ενημερωση

  2,2700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 2,1900
  • Υψηλό 2,2900
  • Χαμηλό 2,1900
  • Όγκος 4.057
  • Τζίρος 9.062 €
  • Πράξεις 30
  17:10 02/06

  Byte: Στις 24 Ιουνίου η τακτική ΓΣ

  Byte: Στις 24 Ιουνίου η τακτική ΓΣ

  10:06 27/04

  Byte Computer: Ανακοίνωση

  Περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων/ εκθέσεων.

  10:53 14/04

  Byte Computer: Ανακοίνωση

  Παροχή εγγυήσεως υπέρ θυγατρικής εταιρείας.

  25/09 2020

  Byte: Στις 29 Σεπτεμβρίου η δημοσίευση των αποτελεσμάτων α' εξαμήνου

  Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

  03/06 2020

  Byte computer: Στις 25 Ιουνίου η τακτική γ.σ.

  Αναλυτικά τα θέματα.

  26/05 2020

  Byte Computer: Στις 29 Μαΐου τα αποτελέσματα χρήσης 2019

  Διευκρίνηση για την ημερομηνία δημοσιεύσεως των αποτελεσμάτων 2019.

  24/04 2020

  Byte Computer: Στις 29 Μαΐου τα αποτελέσματα του 2019

  Το οικονομικό ημερολόγιο.

  15/01 2020

  Byte Computer: Τι αποφάσισε η έκτακτη γ.σ.

  Αποφασίστηκε η παράταση της διαρκείας της εταιρείας, η οποία έληγε την 22-02-2020, μέχρι της 31-12-2050.

  28/06 2019

  Byte Computer: Γνωστοποίηση μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου

  Η εταιρεία "ΒΥΤΕ COMPUTER A.B.E.E.", στο πλαίσιο υποχρέωσης Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων ψήφου, σας γνωρίζει, κατόπιν της από 28/06/2019 ενημερώσεως της "ΕΘΝΙΚΗΣ Asset Management...

  26/06 2019

  Byte Computer: Τι αποφάσισε η τακτική γ.σ.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις.

  07/05 2019

  Byte Computer: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου (ορθή επανάληψη)

  Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2018 (1.1.2018-31.12.2018) βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: Τρίτη 30 Απριλίου 2019 (μετά το πέρας...

  09/04 2019

  Byte Computer: Στις 30 Απριλίου τα αποτελέσματα χρήσης 2018

  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019.

  29/01 2019

  Byte Computer: Αγορά 1.100 ιδίων μετοχών

  Συνολικής αξίας €555,93.

  29/11 2018

  Byte Computer: Αγορά 200 μετοχών από κ. Σπυριδογεώργη Βυζάντιο

  Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007.

  27/06 2018

  Byte Computer: Τι αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση

  Στη Συνέλευση παρέστησαν 12 μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.645.835 μετοχές, επί συνόλου μετοχών 15.816.009, δηλαδή παρέστη ποσοστόν  60,99% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.