Συνεχης ενημερωση

  ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. (ΒΟΣΥΣ)

  1,8500

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,8500
  • Υψηλό 1,8500
  • Χαμηλό 1,8500
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  10:40 30/06

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

  Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 26.664 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 (23.334 χιλ....

  10:44 23/06

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Στις 30 Ιουνίου τα αποτελέσματα χρήσης 2019.

  05/06 2019

  Βογιατζόγλου Systems: Στις 27 Ιουνίου η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής.

  04/06 2019

  Βογιατζόγλου: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου 2019

  Ημερομηνία αποκοπής μερίσατος η 4η Ιουλίου.

  25/04 2019

  Βογιατζόγλου: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2018 διαμορφώθηκε στα 23.334 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,51% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017 (21.504 χιλ. Ευρώ). ...

  22/04 2019

  Βογιατζόγλου Systems: Στις 25 Απριλίου τα οικονομικά αποτελέσματα 2018

  Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου.

  29/03 2019

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

  Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019.

  29/03 2019

  Βογιατζόγλου Systems: Στις 23 Απριλίου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

  Στις 27 Απριλίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

  31/10 2018

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

  Tο ποσοστό συμμετοχής της στην θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "BETA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "BETA WOOD AEBE" , ανέρχεται πλέον σε 95% (760.000 ...

  28/09 2018

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών καταστάσεων

  28/06 2018

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

  Η Εταιρεία "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των...

  28/06 2018

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση

  Τι αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση.

  12/06 2018

  Βογιατζογλου Systems: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

  Το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Γιαννουλόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

  30/04 2018

  Βογιατζόγλου: Οικονομικά αποτελέσματα 2017

  Παρά την συνεχιζόμενη ύφεση στην χώρα μας και την παρατεταμένη οικονομική αστάθεια ο Όμιλος κατάφερε για την χρήση 2017 να εμφανίσει κέρδη μετά από φόρους ύψους 1.452 χιλ. Ευρώ και αύξηση του Κύκλου...

  22/06 2017

  Βογιατζόγλου: Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος

  Η Εταιρεία "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των...

  22/06 2017

  Βογιατζόγλου: Αλλαγή σύνθεσης διοικητικού συμβουλίου

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής καλουμένη ως "Εταιρεία"), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.5 του...

  22/06 2017

  Βογιατζόγλου: Ανακοίνωση

  Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως "Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι την 22α Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00...

  30/05 2017

  Βογιατζόγλου: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

  Την καταβολή μερίσματος θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η Βογιατζόγλου.

  28/04 2017

  Βογιατζόγλου: Αποτελέσματα 2016

  Παρά την  συνεχιζόμενη ύφεση στην χώρα μας και την παρατεταμένη οικονομική αστάθεια ο Όμιλος κατάφερε για την χρήση του 2016 να εμφανίσει κέρδη μετά φόρων ύψους 743 χιλ. Ευρώ και αύξηση του Κύκλου...

  06/04 2017

  Βογιατζόγλου Systems: Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές εξελίξεις

  Αποφάσισε την λύση και θέση σε εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία "REVOS MANAGEMENT SRL".