Συνεχης ενημερωση

  1,0700

  0,0000 (0,00%)

  • Άνοιγμα 1,0700
  • Υψηλό 1,0700
  • Χαμηλό 1,0700
  • Όγκος
  • Τζίρος
  • Πράξεις
  29/06 2007

  ΒΙΣ: Αποφάσεις ΓΣ προνομιούχων μετόχων

  Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των δικαιούχων προνομιούχων μετοχών κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία συνήλθε στις 29/6.

  29/06 2007

  ΒΙΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

  Η Τακτική Γενική Συνέλευση των δικαιούχων κοινών μετοχών της ΒΙΣ συνήλθε στις 29 Ιουνίου 2007.

  13/06 2007

  ΒΙΣ: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2004 & 2005

  Το σύνολο των καταλογισθέντων φόρων και των σχετικών προσαυξήσεων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 528.600 και θα επιβαρύνει τη χρήση 2007.

  28/12 2006

  ΒΙΣ: Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής

  Αλλαγή προέκυψε στη συμμετοχή της ΙΩΦΙΛ ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΣ ύστερα από πράξεις που πραγματοποιήθηκαν στις 27/12.

  23/06 2006

  ΒΙΣ: Μέχρι τις 31/10 η κατάθεση των ενσώματων μετοχών προς αποϋλοποίηση

  Το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2006 καλεί η εταιρεία ΒΙΣ τους μετόχους της να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα τους, προκειμένου να αποϋλοποιηθούν οι μετοχές τους.

  22/05 2006

  ΒΙΣ: Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε στις 19/5 τον κ.Δημήτριο Καρατζά ως Προσωρινό Σύμβουλο ύστερα από την παραίτηση του κ. Ιωάννη Φιλίππου.